Fasader

Fasader i prefabricerad betong, hög kvalité och nästan oändliga möjligheter till gestaltning.

Våra fasader konstrueras för att utgöra ett bra klimatskal för ditt hus.

Fasaderna är av sandwichtyp och har en bärande innerskiva av betong. Ett skikt med isolering och utanför det ytterligare en beklädnadsskiva av betong.

Innerskivan är optimerad för att tillvarata betongens värmekapacitet. Det ger ett stabilt och behagligt inomhusklimat. Isolerskiktet ser till att svängningar i
utomhustemperaturen stannar där dom är.

Ytterskivan har rent tekniskt en skyddande funktion, men ger förstås en plats för dig att förverkliga dina idéer om uttryck och gestaltning.
Som helhet håller fasaden en hög täthet och har ett minimum av köldbryggor som tillsammans med värmelagringen ger utrymme för riktigt låg energiförbrukning.

Våra tunga husfasader ger även ett gott skydd mot brand och fukt samt stänger ute oönskat buller.

Fönstren monterar vi gärna i fabrik för snabbaste väg till ett tätt hus.


Läs mer om fasadalternativ