Håldäck

Håldäck är genom sin materialsnålhet och bärkraft det mest kostnadseffektiva bjälklaget. Långa spännvidder ger dig flexibilitet. I kombination med bärande fasader får du en svårslagen fastighetsekonomi.

Håldäck från Strängbetong, en HD/F 120/27.

Betongelementen är förspända och gjuts maskinellt med bredd om 1,2 meter. Det finns många fördelar med att projektera med denna standardmodul, men vid behov kan elementen sågas till en annan bredd. Deras massa kan också varieras med hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas. Vertikala genomförningar kan utföras genom lokal håltagning eller avväxling av hela element.

Håldäck kan med fördel användas i de flesta konstruktioner, från kontor och bostäder, till kommersiella lokaler, parkeringshus, gårdsbjälklag och entresolbjälklag.

Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är håldäcket en utmärkt produkt. Allas vår strävan är att minska koldioxidutsläppet och således är håldäcket optimalt där lösningen med kanaler minskar mängden betong i elementet.  Strängbetong arbetar målmedvetet och kontinuerligt med receptoptimering för att på så sätt minska koldioxidutsläppet ytterligare. Strängbetongs håldäck håller en god miljöprofil, dom är registrerade i SundaHus och Byggvarubedömningen och har betyget Rekommenderas. För att du tydligare ska kunna ta del av våra håldäcks miljöprestanda har vi tagit fram en EPD, certifierad av EPD-Norge.

Strängbetongs håldäck är speciellt utformade för att ge snygga elementfogar. Det gör dom attraktiva för exponerade ytor, som i bostäder.

För en säker hantering, säljer vi håldäck till dig som är yrkesbyggare. Antingen med montage av våra professionella prefabmontörer, eller fritt levererat till dig som redan har den kompetensen.

Strängbetong har en stor håldäcksproduktion över hela Sverige och våra håldäck tillverkas i Långviksmon i norr, Kungsör i Mellansverige och i Veddige i syd. Strängbetong har även tillgång till kapacitet hos sina systerföretag inom koncernen.

Se filmen om vår håldäckstillverkning!

Mer information:

Hos oss på Strängbetong har du alltid tillgång till våra säljare som vägleder dig i håldäckens härliga värld.

håldäck Strängbetong Jonatan Saheln
Affärsansvarig
Jonatan Sahlén
Stockholm
Tel: 0722-041729

E-post: jonatan.sahlen@strangbetong.se

Strängbetong_JessicaCederstam_Håldäck
Affärsansvarig
Jessica Cederstam
Örnsköldsvik
Tel:0767-894102
E-post: Jessica.Cederstam@strangbetong.se

håldäck Strängbetong Carl Rohlen
Affärsansvarig
Carl Rohlén
Göteborg
Tel:0725-138939
E-post: Carl.Rohlen@strangbetong.se

 

 

 

Affärsansvarig
Henrik Solheim
Kungsör
Tel:0761-163834
E-post: Henrik.Solheim@strangbetong.se

 

 


TermoDeck®

Kanalerna i håldäcken är inte bara materialbesparande. TermoDeck är ett system för byggnadens värme, kyla och ventilation som utnyttjar håldäckets kanaler, bjälklagets massa och betongens värmetröghet i samverkan. Resultatet är en dragfri och stabil inomhustemperatur, där tak och golv fungerar som radiatorer. Läs mer här


Läs även om

Massivplattan