För Leverantörer

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Vi ska vara en prioriterad kund hos våra leverantörer. För visst ska vi på Strängbetong välja våra leverantörer med omsorg, men ni ska också välja oss.

Tillsammans utvecklas vi och blir ännu bättre. Vi utökar samarbetet med de leverantörer som fungerar bra och avslutar samarbetet med dem som fungerar mindre bra. På så sätt förflyttar vi vår inköpsvolym från småköp till att bli mer selektiva. Det gör att vi får bättre förhandlingsstyrka, starkare relationer och ett mer jämlikt förhållande mellan köpare och säljare.

Fakturering

Här hittar du våra faktureringsvillkor Faktureringsvillkor Strängbetong november2020

Uppförandekod

I våra långsiktiga relationer följer vi upp och ger återkoppling på leverantörens prestationer. Vi får också värdefull återkoppling på hur vi kan förbättra oss. Bland annat sätter vi upp gemensamma mål för leverans, kvalitet och beslutar om utvecklingsinitiativ. På så sätt kan vi tillsammans utveckla mer hållbara och effektiva lösningar och arbetssätt. Ta gärna del av vår uppförandekod.

Visselblåsartjänst

Inom Consolis finns en visselblåsartjänst. Den berör medarbetare inom koncernen och innebär att medarbetare förväntas rapportera eventuella missförhållanden och oegentligheter i verksamheten. Det kan röra sig om, exempelvis, allt från mutor, korruption, till missbruk och trakasserier.
Visselblåsartjänsten administreras av en extern leverantör och här kan medarbetare rapportera eventuella missförhållanden anonymt.

Generella avtalsvillkor för inköp

För övriga frågor kring fakturor och betalningar vänligen maila direkt till Ekonomi supplier@strangbetong.se