För Leverantörer

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Vi ska vara en prioriterad kund hos våra leverantörer. För visst ska vi på Strängbetong välja våra leverantörer med omsorg, men ni ska också välja oss.

Tillsammans utvecklas vi och blir ännu bättre. Vi utökar samarbetet med de leverantörer som fungerar bra och avslutar samarbetet med dem som fungerar mindre bra. På så sätt förflyttar vi vår inköpsvolym från småköp till att bli mer selektiva. Det gör att vi får bättre förhandlingsstyrka, starkare relationer och ett mer jämlikt förhållande mellan köpare och säljare.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi vill att alla på våra arbetsplatser ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Det inkluderar inhyrd personal, anlitade underentreprenörer (UE), sidoentreprenörer (SE), andra samarbetspartners och medarbetare.
Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar, vilket gör att de kan förebyggas. Vi ställer krav på att alla som är på våra byggarbetsplatser följer våra Allmänna ordnings- och skyddsregler: Säkerhetsbroschyr.pdf

Fakturering

Här hittar du våra faktureringsvillkor. Faktureringsvillkor.pdf

Uppförandekod

I våra långsiktiga relationer följer vi upp och ger återkoppling på leverantörens prestationer. Vi får också värdefull återkoppling på hur vi kan förbättra oss. Bland annat sätter vi upp gemensamma mål för leverans, kvalitet och beslutar om utvecklingsinitiativ. På så sätt kan vi tillsammans utveckla mer hållbara och effektiva lösningar och arbetssätt. Ta gärna del av vår uppförandekod.

Visselblåsartjänst

Inom Consolis finns en visselblåsartjänst. Den berör medarbetare inom koncernen och innebär att medarbetare förväntas rapportera eventuella missförhållanden och oegentligheter i verksamheten. Det kan röra sig om, exempelvis, allt från mutor, korruption, till missbruk och trakasserier. Hä
Visselblåsartjänsten administreras av en extern leverantör och här kan medarbetare rapportera eventuella missförhållanden anonymt.

Fakturereringsvillkor

Generella avtalsvillkor för inköp

Allmänna ordnings och skyddsregler

För övriga fakturafrågor vänligen maila till

supplier@strangbetong.se