TT-kassett

TT-plattan är ett bjälklag som används när långa spännvidder behövs, och lämpar sig också väl för de byggnader vars funktion kan variera över tid.

Den stora fördelen med TT-plattan är dess goda förmåga att ta tunga laster; TT-plattan används därför vid byggnation av industrilokaler men också för vårdbyggnader som ofta har stora, tunga installationer. TT-plattan används också för parkeringshus där man vill ha stora ytor med minimalt med pelare och vägg. Hög bärförmåga i förhållande till sin vikt är TT-plattans styrka. Plattan kan även utföras som en samverkansplatta med pågjutning på plats för ytterligare högre bärförmåga. Att använda TT-plattor ger också större frihet med dragningar och installationer.

TT-plattans olika varianter
TT-plattan är förspänd och gjuts i formar och kommer i flera olika höjder i sitt grundutförande, från 40 cm till 80 cm. TT-plattan har även olika ändutföranden beroende på vilka laster som ska tas.

I Strängbetongs sortiment finns bland annat den vanliga TT/F plattan med raka ändar medan TT/FK- plattan har sneda ändar som bidrar till att plattan kan ta extratunga laster.

TT-pllattorna har olika ändutföranden beroende på funktion.

Strängbetong erbjuder också takelement som TT-Tak och STT-takelement. Skillnaden mellan TT-tak och STT är att STT:n är sadelformad och varierar i höjd mellan från 70 cm till 118 cm och klarar då spännvidder från 25 till 35 meter.

TT-plattan är en viktig del i vårt koncept för TempoDeck där bjälklaget utgörs av TT-plattor där en optimal spännvidd är 16,t meter. I Bashallen utgör STT-takelement själva taket där elementet går från fasad till fasad.

För att du på ett enkelt sätt ska kunna ta del av TT- plattans och STT-takelements miljöprestanda har vi tagit fram en miljövarudeklaration (EPD), certifierad av EPD-Norge.

Montage av TT-platta

Strängbetong har produktion över hela Sverige och våra TT-plattor tillverkas i Långviksmon i norr, Kungsör i Mellansverige och i Veddige i syd. Strängbetong har även tillgång till kapacitet hos sina systerföretag inom koncernen.

Kontakt
Vill du veta mer om våra TT-plattor? Kontakta någon av våra affärsansvariga!

TT-plattan har fått sitt namn av att plattan i profil ser ut som två stora TT som står intill varandra. TT-plattan kallas också för TT-kassett.