Tegel, klinker & natursten

När vi prefabricerar sandwichelementen i våra fabriker har vi möjlighet att redan vid gjutningen ge fasaden en yta av tegel, klinker eller natursten. Ytterskiktet gjuts fast i det prefabricerade fasadelementet genom att läggas i botten på gjutformen.

Att skapa fasader med dessa ytor skulle annars kräva ett betydligt mer kostnads- och tidskrävande arbete på byggplatsen.

Vi köper allt material och fasaden kan därför få i princip vilka ytmaterial som helst, bara de finns att tillgå på marknaden. Exempel är slaget (stansat) eller strängpressat tegel, olika typer av natursten och en näst intill oändlig variationsrikedom när det gäller klinker.

Tidigt i projekteringsprocessen bestämmer du också om de skarvar som uppstår när man bygger med fasadelement ska vara osynliga eller ge karaktär åt byggnaden.