Sandwich- och VI-väggar

Sandwich standard

Sandwichväggar är, precis som namnet antyder, uppbyggda av tre lager där två betongelement omsluter isoleringen som normalt är 200 mm tjock. En sandwichvägg görs normalt helt färdig i vår fabrik. Det enda som återstår att göra ute på byggplatsen är fogning och invändig målningsbehandling.

Produktblad sandwichvägg
swopt

Sandwich Optimum™

Vi erbjuder också en optimerad fasad där isoleringen utgörs av 120 mm högvärdigare isolering. I Sandwich Optimum™ är värmeisoleringen ekvivalent med 200 mm grafit EPS. I övrigt har den samma egenskaper som Sandwich standard. Det innebär att ljudabsorberande förmåga och brandegenskaper är goda.

En 80 mm tunnare fasad ger dig större disponibel area. Det kanske inte låter så mycket, men på ett nio vånings punkthus ger det nästan 45 m² BOA till.

VI-Vägg

VI-väggar är isolerade enkelelement som består av en bärande innerskiva av betong som på fabrik förses med en fastgjuten skiva av cellplastisolering. På plats kompletteras väggen av en putsentreprenör med en tunnare isolerskiva och puts.

Produktblad VI-vägg

Strängbetongs produkter finns registrerade på SundaHus och Byggvarubedömningen. Samtliga med betyget Rekommenderas.

Våra byggvarudeklarationer