Puts

Puts är en klassisk fasadyta och naturligtvis kan vi förse ett Strängbetonghus med en sådan yta.

Även om till exempel en Klingskurad eller Vukoborstad yta kan vara ett betydligt mer praktiskt och underhållsfritt alternativ kan puts ibland vara den fasadyta som passar byggnaden bäst.

Vi har flera olika lösningar för putsade ytor. En är baserad på ett sandwichelement där putsen appliceras på ytterskivan redan i fabriken. Ett annat alternativ, då det är viktigt att byggnadens fasad inte har några som helst synliga fogar, är ett sandwichelement med en ytterskiva av lättklinkerbetong som putsas på plats.