Matrisgjuten betong

Våra matrisgjutna fasader kan ha nästan vilken profil eller vilket mönster som helst. De ger oss oändliga möjligheter att skapa en unik fasad som ger karaktär åt byggnaden.


Ytorna kan skapas på flera olika sätt. Dels kan man snickra en specialform i lackad plyfa och gjuta elementet i denna. Man kan också lägga en formad plåt eller en gummimatta med ett reliefmönster i botten på gjutformen.

Ingjutna mönster och reliefer har en speciell förmåga att arbeta tillsammans med dagsljusets förändringar så att det intryck byggnaden ger kontinuerligt förändras under dagen. Tillsammans med grafisk betong är de matrisgjutna betongfasaderna de tekniker som bjuder på de mest konstnärliga uttrycksmöjligheterna.