Passivhus

Strängbetongs standardlösningar för stombyggnad ligger inom ramen för passivhusteknik vilket gör att kraven kan uppnås med endast några få justeringar..

Ett passivhus är ett mycket välisolerat och tätt hus som i princip värms av den energi som människorna och deras maskiner alstrar. Därför behövs minimal tillförsel av energi utifrån. På kontinenten är passivhus en ganska vanlig företeelse och nu växer intresset för passivhuskonceptet stadigt även hos svenska fastighetsägare och byggherrar.

Elmeskolan i Älmhult där Strängbetong har levererat betongstommen som är certifierat enligt Passivhus.

Elmeskolan i Älmhult där Strängbetong har levererat betongstommen som är certifierat enligt Passivhus.

Elmeskolan i Älmhult

Elmeskolan i Älmhult är Sveriges största skola byggd med passivhusteknik. Strängbetong har levererat betongstommen, som certifieras enligt Passivhaus institutet i Darmstadt. Tack vare att Strängbetongs standardlösningar för stombyggnad ligger inom ramen för passivhusteknik har kraven kunnat uppnås med endast några få justeringar.

– När man pratar om utförandet att bygga passivhus innebär det att bygga med hög kvalitet, noggrannhet och med eftertanke. Alla detaljer ska vara lufttäta, välisolerade och hållbara. Det kräver också en god kommunikation och en gemensam lösning mellan alla parter involverade i ett projekt. Denna kvalitetssäkring är viktig eftersom det bidrar till låg energiförbrukning och god ljudmiljö inomhus, vilket är viktigt för människors hälsa, berättar Simone Kreutzer från IG Passivhus.

För Strängbetongs del innehöll leveransen sandwichelement isolerade med 200 mm Kooltherm som har en god värme- och isoleringsförmåga. Med Strängbetongs standardlösning uppnås redan ca 90 procent av kraven för passivhusteknik, och kraven kan därför mötas med relativt enkla medel. De justeringar som krävts vid byggandet av Elmeskolan var bl.a. viss anpassning av infästningar och kopplingsdetaljer för att minimera köldbryggor och luftläckage. Strängbetong har använt termoankring för att minska köldbryggorna.

– Att bygga passivhus handlar inte bara om krav på t.ex. värmeisolering, utan det är mer en filosofi. Idén med passivhus är just att lägga ribban högt för att hitta mer hållbara lösningar inom industrin, berättar Simone Kreutzer.

Passivhus i Vara

Passivhuset Lärträdet i Vara, levererat av Strängbetong.

Strängbetong har färdigställt ett bostadshus enligt passivhuskonceptet i Vara i Västergötland. Det handlar om ett fyravåningshus med 16 hyresrätter som byggts på uppdrag av kommunala Varabostäder.

Byggnaden består av väl isolerade sandwichelement (250 mm) i kombination med ett TermoDeck-system. Systemet innebär att bjälklagen av håldäcksplattor används för ventilation, uppvärmning och kylning. Uppvärmning genereras från en bergvärmepump (8,4 kW) som täcker 95% av energiförbrukningen och kompletteras av en elektrisk värmeslinga (10 kW) som används som backup och under de kallaste perioderna. Solpaneler används för uppvärmning av varmvatten. Omkring 50% av varmvattnet kommer att genereras från solpanelerna.