Produkter

Strängbetong har ett brett sortiment av produkter för byggnation, har stor kapacitet och levererar över hela Sverige. Vi erbjuder bjälklag som håldäck, massiva plattor och TermoDeck, ett lågenergi system för distribution av värme, kyla och friskluft. Vi dimensionerar och tillverkar sandwich och VI-väggar samt innerväggar. Och kanske du vill ta ett steg till? Se vårt utbud av trappor.

BJÄLKLAG

Håldäck

De bärande element som utgör byggnadens våningar. 
Vi erbjuder flera olika typer av bjälklag, både håldäck, massiva bjälklagsplattor samt TermoDeck.

FASADER

FASADYTOR

Energisnålt

Fasader i prefabricerad betong, hög kvalité och nästan oändliga möjligheter till gestaltning

BALKONG

Trappor

Vi har garanterat fullsortiment av betongtrappor, vil och trapplan för både bostäder, kontor och offentliga lokaler.

HERRLJUNGATRAPPAN