Hybridhallen™

Hybridhallen är en hallbyggnad lämpad för de flesta verksamheter, som lager, industri och handel. I konceptet optimerar och använder vi betong till bärverket och skyddande delar, medan övrig yttäckning sker med lätta element. Det ger en robust men materialsnål lösning, vilket är bra för både plånbok och miljö.
Stomlösningen gör att du kan ha både en väldigt hög fri invändig höjd och ha glest mellan pelarlinjerna. Därför passar den de flesta behov av ytor, små som stora, låga som höga.

Fördelar

 • Gedigen betongstomme som klarar både tunga
  installationer så väl som väder och vind
 • Anpassningsbar i storlek och höjd
 • Snabbt montage, ca 350 kvm/dag
 • Hög brandsäkerhet
 • Gott inbrottsskydd

Komponenter

 • Rektangulära pelare
 • Förspända balkar typ IB och RB
 • Sadelformade takkassetter typ STT
 • Fyra meters sockelement i betong av sandwich konstruktion
 • Fasad över sockel av lätta sandwichpaneler
 • Entresolbjälklag av håldäck.

 

Läs mer >>

Se några av våra referensprojekt