Bjälklag

För den oinvigde är det kanske inte självklart vad vad bjälklag är men det är de bärande element som utgör byggnadens våningar, såväl våningens golv och tak (undersida och översida).

Bjälklagen kan bestå av håldäck som spänner från fasad till fasad eller av plattbärlag med en samverkande pågjutning på byggplats av betong.

Våra bjälklagselement tillverkas maskinellt på långa gjutbäddar och sågas till rätt längd när betongen härdat. Vanligast är att vi kombinerar våra isolerade sandwichväggar med hålbjälklag vilket vi tycker ger den optimala stomlösningen. Vi kan dock erbjuda flera olika typer av bjälklag, både håldäck och massiva bjälklagsplattor. Projektets förutsättningar och dina önskemål och arbetssätt får styra valet.

Vi har också TermoDeck som bjälklag och som också är ett system för uppvärmning och ventilation som som utnyttjar både byggnadskonstruktionen och betongen.