Frilagd betong

När man gjuter grafisk betong skapar man mönster genom att applicera ett härdningshämmande ämne, så kallad retarder, på utvalda ytor i botten på gjutformen. När man gjuter frilagd betong använder man samma ämne, fast över hela ytan.

Det gör att den yttersta cementhuden på elementet kan avlägsnas och ballasten i betongblandningen istället blottas. På så sätt får väggytan en personlig prägel och arkitekten har stora möjligheter att med små medel framhäva en byggnads former och linjer.

Genom att lägga på olika typer av retarder kan man få olika friläggningsdjup och delar av ytan kan utföras utan friläggning för att skapa kontrast, till exempel vid sockelmarkering. Variation kan också skapas genom att använda olika fraktioner av ballast i betongblandningen eller genom att jobba med pigmentering av cementen.

Frilagd betong är en enkel process som ger
en tuff och stryktålig yta och detta alternativ
har därför blivit populärt till stora hallbyggnader.