Grafisk betong

Den grafiska betongen tar uttrycksmöjligheterna för betongfasader ytterligare ett steg. Den intressanta tekniken gör att mönster, tecken och rastrerade bilder kan appliceras på allt från enskilda element till en hel fasad för att förstärka en byggnads unika karaktär.

Bilden eller mönstret trycks på ett underlag, men istället för färg används en så kallad retarder. Vanligtvis är det en socker- eller syrabaserad kemikalie som gör att betongen inte härdar just här. Vid gjutning placeras dessa tryckta bilder i botten på formen, och sedan fylls formen med betong. När alltsammans härdat högtrycksspolas ytan och det yttersta lagret av betongen som varit i kontakt med retardern, och därför inte härdat, spolas bort. Bilden framträder då som en gravyr i betongytan.