Vukoborstad & Klingskurad betong

Detta är två av våra egna metoder som båda ger en bearbetad och underhållsfri yta. Ändå är de helt olika till karaktären.

Vukoborstad betong
Här har ytterskiktet fått en hårdare behandling som ger en len och taktil yta där ballasten i betongblandningen framträder. Det innebär att man kan uppnå olika effekter beroende på vilken typ av ballast som tillförs. Tillsats av fältspat i betongblandningen ger ytan en vacker glimrande effekt som följer ljusets växlingar.

 

Klingskurad betong
Detta är en bearbetad yta där den yttersta cementhuden är borttagen utan att ballasten framträder. Kulör och nyans på fasadytan bestäms mer av hur cementen är pigmenterad och mindre utav val av ballast.

I de fall där till exempel stadsplanen kräver att nybyggnation ska ha en putsad yta för att harmoniera med omgivande bebyggelse kan dessa två metoder vara ett alternativ som dessutom ger en mer underhållsfri yta. Ur miljösynpunkt är denna mekaniska process också mer miljövänlig än de syrabaserade som annars används för att uppnå ett liknande resultat.