Kontor

Det är många krav som ställs på kontorslokaler. De ska vara lätta att hyresgästanpassa, dvs flexibla vad gäller storlek och utformning och med bibehållen kvalitet på komfort och miljö.Byggnaden som sådan skall vara hållbar över tid, lågt miljöbelastande och samtidig ge utrymme för gestaltning och estetiska värden.

På Strängbetong har vi en lång erfarenhet av att konstruera och leverera stommar till kontor. Vi har flexibla lösningar baserade på håldäck och bärande fasader, vilka tillgodoser både ljud och energikrav. Den lösningen öppnar också för stora möjligheter till fasaduttryck. Både i betong där vi kan erbjuda allt du kan tänka dig och i kombinationer med andra material.
Som erfaren leverantör av kontorsstommar kan vi förstås också tillföra kompetens kring miljöcertifiering,men även inom ventilation och energi via vår produkt TermoDeck.

Se några av våra referenser här>>