Strängbetong Studios™

Konsten att nöja sig med mindre. Med Strängbetong Studios™ har vi tagit fram ett koncept för smålägenheter där vi minimerat det mesta utom kvalitén på prefabstommen.

Strängbetong Studios™ är ett stomsystem som vi utvecklat främst för permanenta smålägenheter och studentlägenheter, där de flesta har en storlek om 35 kvm . Som utgångspunkt har vi fokuserat på  hållbarhet samt bygg och driftskostnader, utan att tumma på den kvalité och flexibilitet i fasadutförande du alltid får från Strängbetong. Resultatet är två hustyper, en korridorlösning samt ett loftgångshus. Bägge kan uppföras upp till åtta våningar och anpassas på flera sätt, inom modulmåtten. Husen är i grunden designade för ljudklass B och såklart riktigt energisnåla.

Hållbara ambitioner

Hållbarhetstänket har vi haft med oss från dag ett och enkelt sagt har vi försökt att inte använda mer material än vad som krävs för uppgiften. Det gör att vi använder våra tunnaste och lättaste håldäck, som klarar spännvidder på upp till 10 meter vid bostadslaster. Det får förstås konsekvenser, positiva sådana, i form av färre transporter och mindre betongåtgång på bygget. Sedan har vi valt att inte ha några pågjutningar och golvavjämningar, utan använder uppstolpat Granab golv. Därför har vi nu en bjälklagslösning som väger ca 310 kg/m² färdigt golv och klarar ljudklass B under vissa förutsättningar.
Bara genom design lösningar har vi minskat CO2 utsläppen på hela vår stomleverans med drygt 30%! Men det stannar inte där,  räknar vi med de CO2 reducerade betonger vi har i produktion idag är reduktionen ca 38%
Dessutom är Strängbetong Studios™ förberett för vårt prisbelönta FTX system TermoDeck®, där vi distribuerar friskluft, värme och kyla genom håldäcksbjälklagens kanaler. Då behövs inga radiatorer, och du spar in ännu mer onödigt material och lämnar utrymme till bättre nytta.

 Ökad prefabricering

Med Strängbetong Studios™ tar prefabriceringen ett steg till, stomme, Granabgolv och våtrumsmoduler är alla delar i en industrialiserad byggprocess. Golvreglar är förtillverkade och lyfts in i paket och monteras när våtrumsmodulerna och installationsdragningar på håldäcksbjälklaget är gjorda. Frånvaron av pågjutningar gör att kvarvarande stomkomplettering kan komma igång fort och bidrar till en överlag förkortad byggtid. Du har också möjlighet att förenkla eldragningar, genom infällda uttag i golv eller utanpåliggande, ovan sockel. Eller gå all-in med digitala brytare och minimera ingjuten el.

Se vår presentationsfilm om Strängbetong Studios™

Mindre som ger mer

Strängbetong Studios™ är konceptet för dig som nöjer dig med mindre. Mindre kostnader, mindre miljöbelastning, mindre begränsningar och mindre kortsiktighet. Mindre buller, mindre energiförbrukning, mindre transporter och mindre fotavtryck. Ja, ibland så är mindre rent av mer.

Fördelar

  • Lägre byggkostnader
  • Kortare byggtid tillföljd av ökad prefabricering
  • Avsevärt reducerade CO2 utsläpp, till följd av byggmetod och produktval.
  • Gedigen och hållbar lösning med gott om gestaltningsmöjligheter.
  • Täta och energisnåla hus med FTX som nyttjar betongstommen till max.

Stomkomponenter

  • Bärande fasader av typ Sandwich Optimum™
  • Bjälklag utgörs av vår lätta HD/F 20 håldäcksplatta.
  • Bjälklag kan utföras med TermoDeck® för distribution av värme, kyla och tilluft.
  • Uppstolpade golv med Granab system, kan ge ljudklass B och skapar möjligheter för installationer.
  • Våtrum kan vara prefabmoduler eller platsbyggda.

 

Kontakta oss!

Ladda ner vår presentation över Strängbetong Studios (PDF)!