Massivplattan

Idén med massivplattan är att kunna erbjuda en kombination av hög prefabriceringsgrad och flexibilitet. Betongelementet är förspänt och har en standardbredd om 2,4 meter. För normala bostadslaster kan plattan utföras i längder upp till 12 meter. Plattans tjocklek är ca 200 mm och kan varieras.


Plattan har flera fördelar. Den stora massan ger goda ljudegenskaper, den är lätt att montera och ger snabbt stabilitet. Elementen kan också förses med ingjutna avloppsgrodor från fabrik.


Läs mer om övriga bjälklagstyper

Håldäck