Fasadalternativ

Fasaden står ofta för det första intrycket när du möter en ny byggnad. Vare sig den kontrasterar mot eller harmonierar med närmiljön, bidrar den väsentligt till husets personlighet.

Därför erbjuder vi en mängd olika ytor. Allt från frilagd, stilren betong och puts till matrisgjutna reliefer och grafiska mönster. Variationsmöjligheterna är stora och kanske har du en idé som vi ännu inte realiserat?