Så drivs bostadsprojektet Brandbergen på distans

1/2

I ljuset från strålkastarna pågår monteringen av 400 nya bostäder i Brandbergen utanför Stockholm. Allt ser ut som det brukar göra. Men ändå har mycket förändrats. På grund av covid-19 sker nästan all planering på distans. Och de inblandade tror att digitala möten blir framtidens sätt att samarbeta, även utan pandemi. Läs mer Pil höger

Klimatkalkyler i anbud - ett sätt att minska klimatpåverkan

2/2

Strängbetong tar nya kliv inom hållbarhet och lämnar nu en klimatkalkyl för hela projekt i sina anbud. Av klimatkalkylen framgår det hur många koldioxidekvivalenter totalt som stommen släpper ut - ett sätt att visualisera för kunden stommens klimatavtryck. Läs mer Pil höger

Strängbetong ska skapa de vackraste, mest innovativa och hållbara samhällsmiljöerna i Sverige.

Vi bygger allt från kontor och bostäder till parkeringshus, hallar och arenor. Utgångspunkten är våra byggsystem för varje byggnadstyp som vi sedan anpassar utifrån projektets förutsättningar och era behov. Vi är även ledande leverantör av komponenter till byggmarknaden i Sverige. Vår långa erfarenhet gör att vi ofta får förtroendet att genomföra de mer avancerade projekten. Men lika ofta landar vi i enkelhet, rationalitet och trygghet.

HÅLDÄCK

SANDWICHVÄGGAR

Följ oss i sociala medier!

Teknik och fakta

Kika på Magasin S

TRAPPOR

Nyheter från Strängbetong