40 Bashallar senare

Snabb produktion. Energisnåla. Och nästan outslitliga. Det är några av de fördelar med att bygga hallar i prefabricerad betong som Jan Lindberg på J&B Förvaltnings AB snabbt kan räkna upp. Men så har han också utfört 40 entreprenader enligt konceptet.

Det är bråda dagar för Jan Lindberg, han är mitt bygget av tre nya bashallar. Det ska bli två lagerhallar, för Didriksson och Ateljé Margareta, och en hall som blir kontor och verkstad åt ACG Gruppen.

Jan Lindberg har varit i byggbranschen sedan 1979, först som projektledare och senare även som byggherre och fastighetsägare. 1992 startade han eget och några år senare började han titta närmare på vilka koncept som var bäst för att bygga hallar.

bashall_ahnvikspapper

– Jag jämförde helhetslösningen mellan tre typer av utförande: stål, lättbetong och betong i prefab, berättar han. Och jag fann att helhetslösningen, i de flesta fall, är fantastisk för det sistnämnda alternativet. Då avser jag både själva bashallens fördelar och att Strängbetong är en bra partner i en delad totalentreprenad.

Den enda nackdelen han kan komma på är vid dåliga grundförhållanden. I stället för att förstärka grunden brukar han då bygga med plåtväggar och behålla betongbjälklagen.

Jan Lindberg arbetar oftast ensam med sina projekt. När han gör sin första arkitektritning på en ny bashall utgår han från Strängbetongs system, något han menar sparar mycket tid och därmed pengar. Att Strängbetong tar ansvar för bland annat konstruktion och montage ger honom tid att fokusera på de övriga delarna i projektet.

– Därmed kan jag anlita en mindre byggfirma som utför stomkompletteringen. Allt detta tillsammans innebär att jag producerar en hall 25-30 procent billigare än vad som är vanligt i branschen!

Att montaget går snabbt, runt 5-8 veckor beroende på storlek, och att man därefter på kort tid får ett tätt hus är enligt Jan Lindberg också mycket positivt för projektet som helhet. Ett år brukar han räkna från att det bestämts att det ska byggas tills det går att flytta in.

En byggnad i betong kräver mindre energi än om det är byggt i andra material, vilket är något Jan Lindberg gärna framhäver.

– Grovt räknat värmer du ett betonghus för halva kostnaden jämfört med de andra alternativen. Och om vi då pratar om hus som är 10 000 eller 30 000 kvadratmeter, som värms för 25 kronor per kvadratmeter och år i stället för 50 kronor, ja, då blir det snart stora besparingar.

Byggkostnaden kan vara dyrare för en prefab hall jämfört med andra alternativ. Men genom energibesparingen betalar sig prisskillnaden på 8-10 år. Jan Lindberg lyfter också fram att en byggnad av betong generellt ger ett behagligare klimat, svalare på sommaren och varmare på vintern.

– När en bashall i betong är klar, fortsätter Jan Lindberg, kräver de knappt något underhåll, är oerhört stryktåliga, har en hög brandsäkerhet och rätt skötta är de i princip outslitliga! Ja, så tycker jag faktiskt att de är snygga också!

Läs också...