5 snabba fakta om betong

Det finns många anledningar till att välja betong i byggprojekt. Betong är ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart material med lång livslängd och näst intill obegränsade arkitektoniska valmöjligheter. Här listar vi fem egenskaper som utmärker betong som byggmaterial.

1. Betong består av de naturliga ämnena; vatten, berg, grus och cement

Av ingredienserna står cementet för det största koldioxidutsläppet. Det kan reduceras bland annat genom att minska användningen av cementklinkers och ersätta det med flygaska eller slaggprodukter.

2. Betong är återvinningsbart

100 procent av betongen kan återvinnas. Oftast används den återvunna betongen som fyllnadsmaterial men kan också användas i ny betong.

3. Betong är brandsäkert

Betong brinner inte. Det står emot glödande material och smälter inte. Eftersom materialet inte innehåller något brännbart bidrar det varken till att bränder sprider sig, till ökad temperatur eller till ökad brandbelastning. Betong i byggnadsstommar skyddar därför människoliv, egendom och miljö vid brand. Strängbetongs fasader har ett högt brandmotstånd och ger ett gott skydd mot brandspridning.

4. Betong kan lagra mycket energi

Betong är ett tungt material som har goda möjligheter att lagra värme, något som ger goda förutsättningar för energieffektivisering och låg energiförbrukning.

5. Betong ger en god ljudkomfort

Betong skyddar och isolerar mot buller utifrån samt mot oljud från lägenheter och trapphus.

Läs också...