Åby Arena Hotell – ett byggprojekt med höga ambitioner

Med en höjd på cirka 60 meter och hela 16 våningar, 15 ovan mark och en under, är Åby Arena Hotell i Mölndal en iögonfallande byggnad. Hotellet är en del av en ny, stor mässanläggning, som samägs av fastighetsbolaget Klövern och Åby Travsällskap.

När Åby Arena invigs i slutet av april har det gått två år sedan bygget startade. Enligt de inblandade har det varit en relativt smärtfri process. Rent byggtekniskt har projektet gått smidigt. Men det har inte saknats utmaningar. Svårast var tiden innan spaden sattes i marken.

– Detaljplanen blev överklagad ända upp i Mark- och miljööverdomstolen. Det är ganska ovanligt att det går till en så hög instans. Inte för att det påverkade planerna, men det tog ganska lång tid innan bygget kunde börja, säger Lars Backman, projektchef på Klövern.

Strängbetong har levererat material och montage
Grunden i mässanläggningen består av pålad platta på mark, medan stommen är gjord av betong och stål. Hotelldelen är också i huvudsak byggd på platta på mark, men har till skillnad mot mässhallen en stomme och fasadelement helt i betong.
BRA Bygg har varit totalentreprenör och har i sin tur anlitat Strängbetong, som har tillverkat och levererat material till både mäss- och hotelldelen samt också haft egna montörer på plats.

– För vår del har mässbyggnaden inte varit lika omfattande som hotellet. När det gäller hotellet har vi stått för alla fasader, trapphusväggar, trappor och bjälklag, säger Jennie Emanuelsson, biträdande projektledare på Strängbetong.

Kompletteringsarbeten i sele och rep
Många av Strängbetongs standardlösningar har använts, vilket har underlättat arbetet. Däremot har det tillkommit en del kompletteringar i form av lagningar och fogningar på fasaden, som på grund av höjden har varit utmanande att utföra.

– Vi har inte gjort kompletteringsarbetet med lift, utan har hyrt in fogare som har klättrat i rep. På taket fanns bra infästningar för det, eftersom även fönsterputsning i framtiden kommer att ske via rep, säger Jennie Emanuelsson.

Fler våningsplan mitt under byggprocessen
Idén om hotellet är äldre än planerna på en ny mässanläggning. Redan innan arenaprojektet drog i gång fanns både bygghöjden och hotellplanerna inskrivna i den befintliga detaljplanen för området.

– Den ursprungliga tanken var 14 våningar, men när vi hade fått in önskat antal rum hade vi fortfarande en viss höjd kvar att använda. Då lade vi till två kontorsvåningar längst upp, säger Lars Backman.

Beslutet kom när byggprocessen var i full gång. Vid det laget var sju våningar redan monterade, men arbetet kunde fortsätta parallellt utan avbrott, trots att det nu krävdes en ny projekteringsomgång.
– Redan under den ursprungliga projekteringen hade vi fått veta att det kunde tillkomma fler våningar, så rent lastmässigt hade vi med oss det från början. Det var mer en tidsaspekt än något annat, eftersom vi behövde rita och gjuta fram de nya våningarna, säger Jennie Emanuelsson.

Åby Travsällskap hoppas på synergieffekter
Lars Backman beskriver travbanan som Åbyfältets DNA och den verksamhet som allt annat kretsar kring. När den startade i mitten av 30-talet låg den i princip ensam mitt ute i ingenstans. Nu finns här också en skridskobana, simhall, fotbollsplan och idrottsarena. Åby Arena med sin 10 500 kvadratmeter stora mötesanläggning och hotell med 223 rum blir nästa steg. Planerna på det nya arenaområdet växte fram ur mässarrangören Easyfairs önskemål om en permanent verksamhet i Göteborg.

De nya satsningarna lyfter hela området
Åby Travsällskap har sedan tidigare även sålt mark norr om travbanan, den så kallade Stallbacken, där man sedan ett antal år tillbaka har börjat bygga bostäder. Hela området kallas i dag Åby Arenastad och Lars Backman hoppas att de nya satsningarna stärker platsen ytterligare.

– Bostäderna tillsammans med hotellet och den nya mässhallen kommer att lyfta hela området. Jag tror och hoppas att området kommer att utvecklas vidare. Det kommer förmodligen se helt annorlunda ut om tio år.

Mer information

Åby Arena Hotell – Byggfakta
  • Totalt har Strängbetong levererat 13 000 ton material till det 16 våningar höga hotellet, däribland 6 600 kvadratmeter fasadväggar, 12 000 kvadratmeter bjälklag och två trapphus genom hela byggnaden.
  • De största fasadelementen väger tolv ton och är sex meter långa.
  • Fasadlösningen är en vit infärgad fasad med guldmålade fält.
  • Strängbetong har haft 15–20 montörer på plats under byggets gång.
  • Projekteringen inleddes hösten 2016. Leverans och montering påbörjades ett år senare. Den officiella invigningen hålls i slutet av april 2019.

Läs också...