Strängbetong avvecklar väggtillverkningen i Herrljunga

Strängbetong AB som ingår i Consolis Group har idag lagt ett varsel som omfattar ca 70 tjänster vid Strängbetongs väggtillverkning i Herrljunga, Västra Götaland.

Skälen till avvecklingen är att den vikande marknaden för bostäder resulterar i en minskad efterfrågan av vägg. Konkurrensen har skärpts vilket leder till en ökad prispress.

Inom Strängbetong och Consolis pågår också ett arbete med att specialisera produktion och att optimera logistik för att möta den ökade prispressen.

– Strängbetong är en nyckelspelare på den svenska marknaden för prefabricerade byggsystem och för att kunna bibehålla denna ställning krävs att vi kontinuerligt ser över och effektiviserar vår verksamhet. Produktionen av vägg och exklusiva fasader flyttas till andra produktionsenheter inom Strängbetong och Consolis medan trappverksamheten inklusive trapptillverkningen, kommer att drivas vidare i Herrljunga, säger Kent Blom, Chef Produktion.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Lindestam, fabrikschef Strängbetong Herrljunga, 0706-091654
Kent Blom, Chef Produktion Strängbetong, 0724-535407

Mer information

Strängbetong har cirka 1100 anställda och en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor 2017. Företaget har sju produktionsanläggningar och kontor på ytterligare fem platser i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis.

Läs också...