Nyheter från Strängbetong | Publicerad: 5 maj, 2017

Strängbetong levererar stomme till bostäder i Nyköping

Strängbetong har fått en ny order, att leverera bostäder till Brandholmen i Nyköping. Projektet, vid namn brf Brandholmen, omfattas av 173 lägenheter, fördelade på 4 kvarter. Beställare är Bygga Bostäder AB. Brandholmen i Nyköping är ett expansivt och naturskönt område i Nyköpings östra delar, ett par kilometer från Nyköpings centrum.

nyköping
Bostadsprojektet får namnet brf Brandholmen
Foto: CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB

Husen utförs med bjälklag av håldäck och homogena plattor med ingjuten avloppsgroda vid badrum, lägenhetsskiljande innerväggar, ytterväggar av sandwich med färdig spritputsyta samt balkonger.

– Jätteroligt att vi på Strängbetong har fått denna beställning. Känns kul att få vara med och utveckla nya bostadskvarter i Nyköping, säger Ann-Sofie Landström-Zetterdahl, affärsansvarig.

Strängbetong har levererat tidigare till Bygga Bostäder och har uppfört bostäder i Örebro. Nu pågår montaget på projektet Vikaholm i Växjö.

Montaget av brf Brandholmen planeras starta i januari 2018 och beräknas pågå till och med september 2018.

nyköping
Brf Brandholmen får 173 lägenheter fördelade på 4 kvarter.
Foto: CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB.