Strängbetong levererar stomme till bostäder i Nyköping

nyköping

Strängbetong har fått en ny order, att leverera bostäder till Brandholmen i Nyköping. Projektet, vid namn brf Brandholmen, omfattas av 173 lägenheter, fördelade på 4 kvarter. Beställare är Bygga Bostäder AB. Brandholmen i Nyköping är ett expansivt och naturskönt område i Nyköpings östra delar, ett par kilometer från Nyköpings centrum.

nyköping
Bostadsprojektet får namnet brf Brandholmen.

Husen utförs med bjälklag av håldäck och homogena plattor med ingjuten avloppsgroda vid badrum, lägenhetsskiljande innerväggar, ytterväggar av sandwich med färdig spritputsyta samt balkonger.

– Jätteroligt att vi på Strängbetong har fått denna beställning. Känns kul att få vara med och utveckla nya bostadskvarter i Nyköping, säger Ann-Sofie Landström-Zetterdahl, affärsansvarig.

Strängbetong har levererat tidigare till Bygga Bostäder och har uppfört bostäder i Örebro. Nu pågår montaget på projektet Vikaholm i Växjö.

Montaget av brf Brandholmen planeras starta i januari 2018 och beräknas pågå till och med september 2018.

nyköping
Brf Brandholmen får 173 lägenheter fördelade på 4 kvarter.

Läs också...