Consolis stärker sin ställning i Nordeuropa och Baltikum med förvärvet av TMB Group

Bostadshuset As Oy Viuhka som vann priset för Bästa Betongprojekt i Finland 2016. Fasaderna är tillverkade av TMB Group.

Consolis Group, en av Europas ledande leverantör av prefabricerade betonglösningar, meddelade idag att man undertecknat ett köpavtal med TMB Group, som är tillverkare av betongelement i Baltikum och Finland.

Genom detta förvärv kommer Consolis att stärka sin närvaro i Nordeuropa. TMB Group har mer än 50 års branscherfarenhet och har stor kapacitet och kompetens vad gäller tillverkning av betongelement för såväl bostäder som för industri- och anläggningsbyggnation. TMB Group som grundades 1961 sysselsätter cirka 500 personer och rapporterade för 2017 intäkter på mer än 120 miljoner Euro.

Nicolas Yatzimirsky, verkställande direktör för Consolis, säger:
”Genom förvärvet av TMB Group visar vi på vår ambition att ytterligare stärka vår närvaro på våra viktigaste europeiska marknader. De bidrar med värdefull industriell know-how och våra medarbetare kommer att dra ömsesidig nytta av varandras kompetens och erfarenhet. TMB och dess dotterbolag i Finland, Estland och Lettland har byggt upp långsiktiga relationer med sina kunder. Att kombinera våra styrkor kommer att gynna kunder genom ett omfattande och bredare utbud av lösningar och tjänster.”

Jaan Luts, Chief Executive Officer för TMB group kommenterar:
“TMB Group har nått en nivå där nästa fas i tillväxten inte kunde ha nåtts utan en strategisk partner. Consolis Group är tveklöst en branschledare som spelar en nyckelroll på den snabbt föränderliga europeiska betongmarknaden.
Consolis förvärv är ett erkännande av vår kundcentrerade strategi, vårt entreprenörskap, vår kompetens inom projektledning och vår strategi kring partnering vid stora projekt.”

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och ett avslut väntas i början på 2019.

Mer information

Om Consolis

Consolis är en av de ledande leverantörerna av prefabricerade betonglösningar i Europa. Koncernen erbjuder smarta, hållbara prefabricerade betonglösningar för infrastruktur och byggnation. Med mer än 11 000 anställda i 22 länder över hela världen genererade koncernen 1,45 miljarder euro i intäkter år 2017. Vi utnyttjar vår unika kapacitet och erfarenhet inom konstruktion, teknik, produktion och projektledning för att omvandla råvaror till högutvecklade produkter och lösningar.

Strängbetong är Sveriges ledande företag inom prefabricerade byggnadssystem. Företaget har cirka 1100 anställda, verksamhet på 12 platser i landet och en omsättning på närmare 2,5 miljarder kronor.
Strängbetong ingår i den internationella koncernen Consolis.

Besök oss på www.consolis.com

Läs också...