Consolis utser Stefan Ohlsson till VD för Strängbetong

Consolis, europeisk ledare inom prefabricerade lösningar, har  utnämnt Stefan Ohlsson till VD för Strängbetong.

Han har under de senaste tre åren arbetat som Chef Projekt på Consolis Strängbetong med ansvar för portföljen av byggprojekt. Han utsågs till tillförordnad VD i januari 2020 och från och med den 1 december tillträder han rollen som ordinarie VD.

I en kommentar till utnämningen säger Mikael Stöhr, CEO på Consolis: ”Jag är mycket glad att Stefan Ohlsson blir VD för Strängbetong, som är en viktig del av Consolis. Han bidrar till organisationen med sin gedigna ingenjörskunskap och starka ledningsförmåga. Vårt mål är att erbjuda väl konstruerade och hållbara prefabricerade lösningar till den svenska marknaden. ”

Stefan Ohlsson säger: ”Det är en stor glädje att få leda Consolis Strängbetong, en unik aktör på den svenska marknaden. Mitt mål är att fortsätta stärka Consolis Strängbetongs position ytterligare och fördjupa vår relation med våra kunder. Vi kommer att göra detta genom att utnyttja vår expertis inom design, tillverkning och montering av konstruktionslösningar. Bland mina prioriteringar har hållbarhet ett primärt fokus vilket gynnar våra kunder, våra team och alla medborgare. Vårt engagemang för hållbarhet är en viktig anledning till att välja våra prefabricerade stommar och komponenter.

Stefan Ohlsson har en gedigen bakgrund inom projektledning och tillväxtstrategi. Han arbetade som Chef PMO (Project Management Office) på Swedavia och dessförinnan var han Chief Engineer med ansvar för design och systemhantering vid FMV (Försvarets materielverk). Han har också innehaft olika ledande befattningar hos Saab AB, bl.a. divisionschef och VD för ett dotterbolag inom Saab koncernen.

Stefan Ohlsson är född 1972 och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Läs också...