De ”textila” fasadelementen – när mjukt möter hårt

Gardinen på husfasaden tycks ha stelnat i den skånska vinden.Men det är inte en vanlig gardin utan en vit betongfasad som är gjuten i matrisform.

Arkitekternas vision om att om att skapa ett levande uttryck i tre dimensioner infriades.

– Fasaden rör sig i alla ledder, säger arkitekten Johan Sundberg. Är det molnigt är den diskret. När solen skiner blir den väldigt kontrastrik och det uppstår en kraftig linjeverkan. Den passar bra på slätten, där den fångar solljuset längs med åkrarna, speciellt på vintern.

I Dalby, till kvarteret Göingegeten har Strängbetong levererat matrisgjutna fasadelement som är textila i i sitt uttryck. Foto: M Linderoth.
I Dalby, till kvarteret Göingegeten har Strängbetong levererat matrisgjutna fasadelement som är textila i i sitt uttryck.

Det var Johan Sundberg Arkitektur som tillsammans med Blasberg Andréasson Arkitektur fick uppdraget att rita fyra hyreshus i skånska Dalby. Beställare var Stigborg Förvaltning, som ville använda prefabricerade betongelement från Strängbetong.

– Vi har skapat en fasaddesign som utnyttjar tillverkningsmetodens möjligheter, förklarar Johan Sundberg. Delar av fasaden är gjuten mot en matris som har karaktären av ett veckat tyg. Fasaden har ett spännande textilt uttryck, trots att det är gjort av betong.

– Vi utmanade Strängbetong att skapa en fasad som ser levande och organisk ut. Och det klarade man väldigt bra!

Matrisgjutningen är en viktig del av projektets gestaltning då ljusets spel över betongytan varierar över dygnet och med vädret. Ytan ser mjuk och sinnlig ut, vilket kontrasterar mot materialets hårdhet.

För att förverkliga arkitekternas idéer skapades ett team som bestod av arkitekterna och Strängbetongs olika specialister. Från Strängbetong deltog affärsansvarig Marcus Björk, konstruktörer och medarbetare på fabriken i Herrljunga, där elementen gjöts.

– Utmaningen var att få elementen att passa med det grafiska uttrycket, förklarar Johan Sundberg.

Vi fick sätta oss in i hur Strängbetong jobbar och optimera mönstret. Det var väldigt svårt, men mycket kul.

Matriserna av gummi var 4,0 meter långa och 2,9 meter höga; de kunde användas flera gånger. I början, när man gjöt större ytor, användes hela matriser. För att variera uttrycket fick matriserna vridas och vändas efter hand som man skar ner dem till mindre bitar när mindre element skulle gjutas.

Jimmy Gjertz, på Herrljungafabriken, fick lägga mest huvudbry på att planera hur matriserna skulle användas bäst. Själva gjutningen tycker han var “rätt standard”.

– Vi fick ett bra resultat för vi började med ett tomt papper tillsammans med arkitekterna, menar affärsansvarig Marcus Björk på Strängbetong. I teamet jobbade vi fram den bästa lösningen, utifrån arkitekternas vision och produktionstekniska krav.

Johan Sundberg tycker att Strängbetong var lyhörda för arkitekternas kreativa idéer:

– Teamet var intresserad av arkitektur och tillsammans fick vi fram den extraordinära kvaliteten som vi strävade efter.

Läs också...