En bro blir till – se filmen!

Montage av Strängbetongs prefabricerade brobalk i Härnösand.

Strängbetong har nu tillverkat och monterat de prefabricerade brobalkar som kommer att utgöra bron som ska gå över järnvägen inne i centrala Härnösand. Se filmen om hur brobalkarna gjuts och sedan monteras!

Balkarna är cirka 22 meter långa och vi monterade 9 st ZIP-balkar och 2 st kantbalkar, under veckoslutet vecka 10 2019. Montagearbetet fick pågå under max 12 timmar, natt mellan lördag och söndag.

Då vi bara kunde transportera 1 balk/bil krävdes det en noggrann planering av transportlogistiken. Konstruktionsarbetet utfördes av Tyrens som också varit med i utvecklingen av hela brokonceptet.

Bron invigs 5 juli.

Läs också...