En juvel med hållbarhet i centrum

Juvelen i Uppsala

Kraven från Skanska var tuffa och krävde anpassningar av både material och arbetssätt. Men så ska det arkitektoniskt extraordinära huset i Uppsala också bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.

Juvelen är triangelformad, med spetsen mot norr. Triangelformen går igen i fasadens linjemönster och i de trekantiga fönsterna som sitter en bit in i betongelementen.
Juvelen är triangelformad, med spetsen mot norr. Triangelformen går igen i fasadens linjemönster och i de trekantiga fönsterna som sitter en bit in i betongelementen.

Grinden rasslar upp och vi kliver ur bygghissen på plan fem. Jag vänder mig om och ser ut över centrala Uppsala med domkyrkan till höger. Lite närmare syns universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och precis nedanför oss centralstationen. Här uppifrån får jag känslan av att järnvägsspåren löper nästan intill husväggen.

Vi står på det grova betongbjälklaget i byggnaden som fått det poetiska namnet Juvelen. När huset står klart ska det dock upplevas som allt annat än grovt. Som en skimrande ädelsten ska det stå intill Uppsalas centralstation. Det är arkitektens vision. På insidan blir det kontor, gym och butiker.

Betongelementen landar

Så svänger kranarmen in med ett 4,5 ton tungt betongelement i lyftsaxen. Vi rör oss bortåt. Med hjälp av två montörer från Strängbetong landar elementet strax på rätt plats, den södra delen av det som ska bli bjälklaget på plan sex och taket på plan fem.

När jag blickar ut över de råa betongbjälklagen formas en tanke: varför har byggstädarna redan varit här? Bjälklaget vi står på är rent.

Strängbetong monterar håldäck på Juvelen i Uppsala.
Strängbetong monterar håldäck på Juvelen i Uppsala.

Inga stumpar från svetspinnar. Inga rester av drevremsor. Inget löst skräp. Som nystädat. Ändå pågår full aktivitet, med ett tiotal montörer som ser till att nya bjälklagselement landar rätt, som svetsar balkar, som drevar skarvar.

Givetvis har ingen städning skett ännu. Det lär dröja till en bit in i januari då stommen är klar och arbetet med taket har påbörjats. Känslan av nystädat har att göra med något större än ordning och reda.

Ett nytt tänk kring hållbarhet

Juvelen är bygget där miljömässig hållbarhet står lika högt som kvalitet och design. För Strängbetong var kraven från beställaren Skanska annorlunda, berättar Sven-Erik Andersson. Han är projektledare för Strängbetongs uppdrag här, montering av stommen inklusive fasadelement. Men kraven var inte särskilt svåra att möta.

– De handlar om allt från byggnadens energieffektivitet till hur arbetet här bedrivs. Exempelvis måste allt avfall källsorteras och det ansvaret ligger på var och en som jobbar här. Det är därför det är så rent här, säger han och sveper med armen över plan fem.

Sandra Falck, Skanskas miljösamordnare på byggarbetsplatsen, förklarar att Juvelen ska bli Nordens mest hållbara byggnad.
Sandra Falck, Skanskas miljösamordnare på byggarbetsplatsen, förklarar att Juvelen ska bli Nordens mest hållbara byggnad.

Nordens mest hållbara byggnad

Sandra Falck, Skanskas miljösamordnare på byggarbetsplatsen, förklarar att deras övergripande mål är att Juvelen ska bli Nordens mest hållbara byggnad. Därför måste den nå de skyhöga målen i Skanskas eget system för miljömässigt hållbart byggande, Gröna kartan.

– Bland annat innebär det att alla material ska vara klassade som miljömässigt hållbara. Och allt avfall som produceras under byggprocessen ska återvinnas, förklarar hon.

Betong före plåt

Bortsett från den rena arbetsmiljön är det knappt något som vittnar om de höga miljöambitionerna.

Triangelformen går igen i fasadens linjemönster och i de trekantiga fönsterna som sitter en bit in i betongelementen.

Det som slår betraktaren är i stället den iögonfallande formen och fasaden. Byggnaden är triangelformad, med spetsen mot norr. Triangelformen går igen i fasadens linjemönster och i de trekantiga fönsterna som sitter en bit in i betongelementen.

Sven-Erik Andersson berättar att Skanska från början hade tänkt att byggnaden skulle ha en plåtfasad.

– Men vi föreslog betong, inte bara för att det är vår huvudprodukt, utan främst för att vi såg att det skulle ge huset en bättre funktion. Bland annat en tystare inomhusmiljö och bättre miljöprestanda, säger han.

Sven-Erik Andersson, Strängbetong berättar om den kontorsbyggnaden Juvelen som är under uppförade i Uppsala.

Ingjutna Kooltherm-skivor

För att optimera isoleringsförmågan hos väggelementen har Strängbetong gjutit in Kooltherm-skivor, som bidrar till ett högre u-värde – ett mått som anger hur bra materialet isolerar. Elementen är också avsevärt tjockare än vanligt. Det har dock främst med designen att göra, förklarar Sven-Erik Andersson.

När Juvelen står klar ska fasaden ge ett intryck av blank metall. Därför kommer den att målas med en speciell metallicfärg i tre skimrande nyanser.

I förväg godkända material

Trots de höga miljö- och hållbarhetskraven har dessa inte inneburit några särskilt svåra utmaningar för produktionen av själva byggelementen. Det har däremot ett annat krav gjort, nämligen att alla material som används i bygget måste vara godkända på förhand. Därför går det inte alltid att lösa problem som kan uppstå under monteringen genom att improvisera. Hela processen måste vara noggrant genomtänkt från början. Exempelvis klarar inte den fog som normalt används Skanskas krav i det här projektet, berättar Sven-Erik Andersson.

– Vi lyckades hitta en fog som hade rätt miljöegenskaper, men då visade det sig istället att den primer – som används för att få fogen att fästa – inte uppfyllde kraven. Då krävdes ytterligare detektivarbete …

Sven-Erik Andersson, Strängbetong, Sandra Falck, Skanska och Jan Sundberg, Strängbetong diskuterar på projektet Juvelen.

Över förväntan

Den här typen av frågeställningar är förvisso nya för Strängbetong. Men Sandra Falck och Sven-Erik Andersson är överens om att det trots vissa motgångar har gått över förväntan.

– Det har nästan aldrig varit några problem att få förståelse för våra krav, varken i planeringen eller från byggarbetarna på plats, säger Sandra Falck.

Vi står strax nere på marken igen. Jag blickar upp mot den spektakulära fasaden, kisar lite och försöker tänka mig hur Juvelen kommer att te sig när den står klar i mitten av nästa år. Som ett smycke mitt i den vackra universitetsstaden. Ett ovanligt hållbart smycke.

Läs också...