Genomtänkta hus ser snabbt dagens ljus

När Östersundshem skulle bygga sju åttavåningshus valde man typhus från Skanska. – Man upphandlade husen inom ramavtalet Sabo Kombohus Plus, säger Ulf Lindström, projektchef på Skanska. Husen bygger på bostadsplattformar med hög grad av prefabricering. Därmed blir husen prisvärda, ytsmarta och klarar höga hållbarhetskrav.

Det byggs flerbostadshus som aldrig förr. Första kvartalet 2016 påbörjades byggnationen av 13 600 lägenheter i flerbostadshus.* Det är den näst högsta siffran för ett kvartal på 20 år.
För att minska ledtider och kostnader har byggföretag som Skanska skapat koncepthus som till exempel kommunala bostadsbolag kan välja på. Kunden accepterar därmed en färdig lösning.
Ett exempel på detta är Östersundshems beställning av sju åttavåningshus som består av fem så kallade Julia-hus och två Linnea-hus; de totalt 245 lägenheterna byggs på två områden, Remonthagen och Tallåsen.
– Avtalet är tecknat mellan de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, och Skanska. Vi lät i vår tur aktörer både i Sverige och utomlands lämna anbud på produktion av prefabelement och montage.

Några av kriterierna som Skanska hade fokus på i sin upphandling var att ha en leverantör som är trygg, snabb och som kan leverera god totalekonomi och kvalitet.

– I den samlade bedömningen vi gjorde ansåg vi att Strängbetong var det bästa valet för oss, konstaterar Ulf Lindström.
– Efter en utvärdering av anbuden valde vi Strängbetong. Förutom att det var det trygga alternativet så vet vi av erfarenhet att företaget har en hög nivå på allt från projektering till leveranssäkerhet, tillägger Ulf Lindström. Att vi har goda relationer sedan många år låg också med i vågskålen.

Michael Thors
Michael Thors

Att projektet med typhus, som i hög grad bygger på prefab, passade Strängbetong som “handen i handsken” är Michael Thors, affärsansvarig på Strängbetong, den förste att hålla med om. Han betonar dock att Strängbetong tar fram goda lösningar och gör snabba montage även i projekt som kan börja med enbart en idé eller en vision där vårt kunnande inom både gestaltning, ekonomi och statik kommer till sin rätt.
– Alla betongelement som vi konstruerar och sedan tillverkar i våra produktionsanläggningar görs för att möta kundens krav på form och funktion samt det aktuella projektets speciella förutsättningar, fortsätter Michael Thors.
En av flera fördelar med prefabricerad betong som han lyfter fram är att fönster kan monteras i väggelementen redan i Strängbetongs produktionsanläggningar.
– Det uppskattas av våra beställare, menar Michael Thors. Därmed får vi en tät byggnad snabbare och man kan snabbt komma igång med andra arbeten i huset.

Med Strängbetongs mångåriga erfarenhet och kompetens av att bygga bostäder går alla dessa steg snabbt. Och just den korta byggtiden ses av många beställare som en stor fördel.
Ulf Lindström på Skanska igen:
– I Östersund började vi markarbetena sommaren 2015 och montaget av det första huset i höstas. Det tog sex-sju veckor att montera. Nu monteras det fjärde huset och laget håller ett tempo på cirka två våningar i veckan! Vi släpper det första färdiga huset till kunden redan i september. Det börjar alltså generera hyresintäkter medan montagen av de övriga husen pågår en bit bort. Jag skulle tro att byggtiden är ett till ett och ett halvt år kortare med prefab än om vi skulle valt att platsgjuta.
*Källa: SCB.

Mer information

Fakta Kombohus

För att underlätta för medlemsföretagen att bygga erbjuder SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i tre utföranden. Bas, ett mindre kompletteringshus i 2-4 våningar; Plus, ett större punkthus upp till 8 våningar och Mini, ettor och tvåor på 35-45 kvadratmeter.
SABO har närmare 300 medlemsföretag. Tillsammans äger och förvaltar de cirka 802 000 bostäder med omkring 1,4 miljoner hyresgäster.

Läs också...