Hägerneholm – en hållbar stadsdel växer fram i Täby

Hägerneholmsskolan, Täby, vars stomme levereras av Strängbetong.

Hägerneholm är en helt ny stadsdel som växer fram i Täby. Linda Hårdén, projektledare på Täby Kommun, berättar om området som kommer att bestå av bostäder, skola, rekreationsområden och ett helt nytt resecenter – som byggs för att hålla länge.

Kan du berätta om Hägerneholm och Täby. Hur utvecklas stadsdelen och kommunen?
Ullna strand och Hägerneholm är helt nya stadsdelar som började byggas för sex år sedan. Här byggs bostäder, ett rekreationsområde och en helt ny skola. Bostäderna består främst av radhus, men även villor och mindre lägenheter. Det blir också ett nytt Resecentrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. När området är klart år 2020-2021 kommer man kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus.

Ni bygger en helt ny skola. Vad är viktigt att tänka på vad gäller skolbyggande?
Främst ljusinsläppet och tillgängligheten, samt att undvika långa korridorer och zoner där barnen inte syns. Att tänka långsiktigt och hållbart är också av vikt, skolan ska ju hålla länge och helst vara så underhållsfri som möjligt.

Linda Hårdén, projektledare på Täby Kommun. Hägerneholmsskolan, Täby, vars stomme levereras av Strängbetong.
Linda Hårdén, är projektledare på Täby Kommun och är engagerad i uppförandet av Hägerneholmsskolan.

Vad finns det för visioner och planer för Hägerneholm?
Området ska ha en stadslik karaktär, men även natur och parker. Vi bygger bostäder utmed en huvudgata som avslutas med ett torg där det kommer att finnas butiker. Vi bygger med miljön i åtanke. Både bostäderna och skolan har till exempel så kallade gröna tak (sedumtak med levande växter, vilket underlättar dagvattenhantering. Parker, träd och dammar ska bidra till att skapa ett trivsamt område och att förbättra luften.

Hur tänker ni som kommun när ni planerar skolor, vad är viktigt för er?
Skolan ska hålla länge, byggas för att undvika mobbning och vara tillgänglig för alla. Hägerneholmsskolan har en tegelfasad som både är hållbar och underhållsfri och många fönster ger mycket ljusinsläpp. En stor ljusgård i hjärtat av skolan ger ökad synlighet och många hissar ger god tillgänglighet. Allt är byggt med barnens bästa i åtanke.

Vilka kriterier var viktiga när ni valde byggpartners?
Vi värderade många parametrar vid upphandlingen. Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och kompetens hos offererad personal var viktigt. Det var också viktigt att vår samarbetspartner skulle vara professionell och hitta kostnads- och produktionseffektiva lösningar.

Strängbetong är en erfaren partner när det kommer till att bygga skolor och har tidigare byggt, bland andra både Elmeskolan i Älmhult, Sveriges största passivhusskola och Glömsta skolan i Huddinge med goda resultat. Just nu levererar Strängbetong Sjöviksskolan i Årsta, och Bobergsskolan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Mer information

5 tips – Så bygger du en skola där både barn och pedagoger trivs
  1. Släpp in ljuset – en skola med många fönster i olika nivåer underlättar ljusinsläppet och ger pigga elever.
  2. Skapa mötesytor – undvik långa korridorer och zoner där barnen inte syns. Skapa istället öppna mötesytor som ljusgårdar och breda trappor.
  3. Öka tillgängligheten – skolan ska vara öppen för alla, fler hissar och toaletter som underlättar för barn med funktionshinder.
  4. Bygg hållbart och underhållsfritt – en skola ska hålla länge. Använd material som är hållbara och inte behöver så mycket underhåll.
  5. Ha barnens bästa i åtanke – barnen ska trivas och ska kunna röra sig fritt och säkert i skolan. Komplicera inte bygget genom att använda för tekniska lösningar.

Läs också...