Korta byggtider och hållbara material – allt är möjligt med prefab

Linda Borg, Täby Kommun, Shabnam Seradji, projektledare på Strängbetong och Fredrik Viklund, projektchef Arcona tittar på projektet Hägerneholmsskolan.

Även om Hägerneholmsskolan i Täby inte kommer öppna sina dörrar förrän hösten 2019 är det redan nu lätt att föreställa sig vilken fin skola eleverna kommer att få. Byggandet är redan i full gång och den speciella fasaden på skolan med fönster i tre olika storlekar ger den ett lekfullt utseende. Här kommer barnen att trivas.

Hägerneholmsskolan ligger mitt i ett nytt trivsamt område i Täby kommun. Familjerna som flyttar in här kommer ha nära till både kommunikation och rekreation. Skolan som började byggas sommaren 2017 kommer att rymma total 700 barn och ligger i områdets centrum.

Just den här dagen pågår ett intensivt arbete med att färdigställa montaget av stommarna. Den ena lastbilen efter den andra rullar in med de prefabricerade fasadelementen och montaget flyter på snabbt och lätt denna vindstilla vårdag ute i Täby.

Fasadelement från Strängbetong till Hägerneholmsskolan med sin särskilda fönstersättning.
Fasadelement till Hägerneholmsskolan med sin särskilda fönstersättning.

Fasadelement i sandwichkonstruktion

– Fasadelementen gjuts i vår produktionsanläggning i Örebro och är sandwichelement. Fördelen med prefab är bland annat att den korta byggtiden, säger Shabnam Seradji, som är projektledare på Strängbetong.

När fasadelementen anländer till arbetsplatsen monteras de på plats med precis noggrannhet.

Shabnam Seradji på Strängbetong projektleder Hägerneholmsskolan.
Shabnam Seradji på Strängbetong projektleder Hägerneholmsskolan i Täby.

Speciell design

Skolans fasad har en speciell design med fönster i tre olika storlekar i ett oregelbundet mönster vilket ger varje vägg på Hägerneholmsskolan ett unikt utseende.

– Fönstrens placering gör att det krävs en särskild ritning för varje enskilt fasadelement som gjuts. Det är lite speciellt och kräver en del merjobb, men det är också det som utmärker gestaltningen, säger Shabnam Seradji.

Lekfull fönstersättning

Bakgrunden till den lekfulla fönstersättningen på skolan går att finna i den programhandling som togs fram av Täby kommun och som entreprenören Arcona sedan tog över och utvecklade.

– Fönstrens oregelbundna placering och uttryck gör att dagsljuset når långt in i lokalen och eftersom fönstren sitter på olika nivåer kan även de minsta barnen se ut, förklarar Fredrik Viklund som är projektchef på Arcona.

Hägerneholmsskolan, Täby, vars stomme levereras av Strängbetong.
Fasadelementet i tegel kommer på plats på Hägerneholmsskolan i Täby.

Fokus på enkelhet

Eftersom det är barn som ska vistas i skolan är det också dem som sätts i främsta rummet för hela bygget, såväl interiört som exteriört.

Det gäller alltifrån fönstrens placering till innovation och teknik. Detta innebär också att fokus inte legat på avancerade tekniska lösningar, utan snarare på att välja lösningar som är så enkla som möjligt.

– En skolbyggnad ska stödja verksamheten och framförallt de pedagoger och elever som ska vistas där och då får installationerna inte vara för tekniskt komplicerade och kräva manualer, säger Linda Hårdén som är projektledare på Täby Kommun.

Tre huskroppar

Fredrik Viklund håller med:

– Vi drar fördel av tekniken fullt ut när det gäller själva byggandet, men när det kommer till funktion är det elevernas behov som styr och då går det exempelvis inte att göra avancerade belysningslösningar.

Själva byggnaden utgörs av tre huskroppar fördelade på tre våningar som sammanlänkas med en ljusgård i vilken det byggs en stor trappa som kommer att kunna användas som scen vid större samlingar istället för en aula.

– Ljusgården utgör själva hjärtat i skolan. Vi ville inte bygga en traditionell korridorsskola, utan en skola med mycket ljus där barnen blir sedda, säger Linda Hårdén.

Fasad med tegel

Täby kommun bestämde i ett tidigt skede att fasaden skulle vara i tegel, eftersom materialet är både hållbart och underhållsfritt. Fasaden skulle också utformas som ett mönster för att göra den mer levande. När Arcona vann upphandlingen byggde de vidare på den tanken och de visste vad de ville.

– Vi ville ha prefabricerade fasadelement eftersom det går snabbt att bygga med.
men det är inte så många som klarar av att leverera det med tegel, säger Fredrik Viklund.

Goda erfarenheter

Arcona hade dock gjort ett liknande projekt tidigare med lyckat resultat.

The Winery Hotel i Solna är också byggd med prefabricerade fasadelement I tegel och där tog vi hjälp av Strängbetong, säger Fredrik Viklund.

Att valet slutligen föll på just Strängbetong berodde dock inte enbart på tidigare goda erfarenheter med fasadelement i tegel.

– Strängbetong har även bra bemanning och ger stöd i tidiga skeden. De är också duktiga på såväl estetik, som ekonomi och statik, säger Fredrik Viklund.

Speciella miljökrav

Ytterligare en viktig parameter i valet av leverantör var att denne skulle kunna klara av att bygga i enlighet de miljökrav som Täby kommun ställde.

Linda Hårdén, projektledare på Täby Kommun. Hägerneholmsskolan, Täby, vars stomme levereras av Strängbetong.
Linda Hårdén, är projektledare på Täby Kommun och är engagerad i uppförandet av Hägerneholmsskolan.

– Det finns olika slags miljöklassningssystem, men vi har valt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att bygget måste uppfylla ett antal parametrar och värden för energi. Täby kommuns miljöprogram har dessutom utökade krav. Alla maskiner ska till exempel uppfylla ställda miljökrav, säger Linda Hårdén.

Miljöbyggnad Guld innebär också att allt inbyggt material som används ska registreras i Byggvarubedömingen.

– Detta krav innebär att vi har bytt ut vissa produkter och material mot de med en bättre miljöklassning, säger Shabnam Seradji.

Långsiktigt bygge

För Täby kommun var det även viktigt med en samarbetspartner som inte bara såg till egna intressen, utan hade projektets bästa för ögonen och ett gemensamt mål i sikte. Och Linda Hårdén tycker verkligen att projektet levt upp till deras förväntningar.

Hägerneholmsskolan i Täby där stommen levereras av Strängbetong.

– Vi har ett jättebra arbetsklimat och samma vision för projektet. Vi ska kunna komma hit om tio år och se att verksamheten på plats fungerar som vi tänkt och känna stolthet över att vi varit en del av det här projektet, säger hon.

Mer information

Hägerneholmsskolan

Invigs: Hösten 2019.
Storlek: Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 kvm fördelade på 3 våningar.
Antal elever: Förskolan kommer inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årkurs F-6.
Idrottshall: Byggs i två plan med en total yta på ca 3 200 kvm och läktare som rymmer 500 åskådare. Detta ställer höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen.
Skolgård: Till skolbyggnaden kommer också en skolgård byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan. Dessutom kommer en 5-manna konstgräsplan att anläggas.
Miljöcertifiering: Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen), vilket bla betyder att byggnaderna kommer ha gröna tak (så kallade sedumtak med gröna växter) och ska vara väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Källa: arcona.se

Läs också...