Nyheter från Strängbetong | Publicerad: 30 mars, 2017

Ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna

– Nu tar vi ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna.

Det säger Anna Janackovic, som sedan december 2016 ansvarar för bland annat dessa frågor i sin roll som KMA- och hållbarhetschef på Strängbetong.

– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor är viktiga för Strängbetong, säger Anna Janackovic. Nu blir det min roll att leda arbetet med att utveckla och bygga vidare på det som redan gjorts.

I dag lever cirka 50 procent av världens befolkning i städer och den pågående urbaniseringen är en global utmaning.

– Som det ledande stombyggnadsföretaget vill vi bidra genom att utveckla nya tekniska lösningar för ett mer hållbart samhälle, förklarar Anna Janackovic. Tillsammans med våra kunder ska vi driva och öka byggnationen av hållbara byggnadsverk.

Förutom att möta dagens normer och krav ska Strängbetong minimera mängden material och miljöpåverkan.

Anna Janackovic, KMA-och Hållbarhetschef på Strängbetong.
Anna Janackovic, KMA-och Hållbarhetschef på Strängbetong.

Inom hållbarhetsarbetet ligger fokus idag och den närmaste tiden på de ekologiska och miljömässiga aspekterna. På längre sikt ska även de sociala perspektiven omfattas. Strängbetong arbetar med detta på flera sätt.

– Bland annat genom resurshushållning, återanvända material och energieffektivisering, fortsätter Anna Janackovic. I ett projekt ser vi över hur vi ska bli effektivare inom transport och logistik.

Ett annat sätt är att sätta upp kortsiktiga mål. Två sådana under 2017 är att minska företagets CO2-utsläpp med tio procent på ett år.

– Det är ett stort åtagande, menar Anna Janackovic. För att klara det måste samtliga medarbetare i alla led ta detta som en utmaning att samlas kring.

Under året ska också andelen sålda projekt med hög miljöprofil ökas till över 70 procent.

Strängbetong gör nu hållbarhetsfrågorna till sina egna.

Gjutning i Strängbetongs produktionsanläggning i Kungsör.

– Vi har arbetat med de här frågorna främst ur ett kundperspektiv, förklarar Anna Janackovic. Nu utgår vi från vad vi, Strängbetong, vill. Naturligtvis lyssnar vi alltid på våra kunder för att leva upp till deras behov och krav.

– Genom vårt nya, samlade grepp i hållbarhetsfrågorna tar vi på Strängbetong ansvar för att det vi skapar i betong görs med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Anna Janackovic. Jag är övertygad om att vi med våra kunder, leverantörer och arkitekter kan klara ett hållbart byggande.