Hållbarare hallar från Strängbetong!

Har du behov av industrilokaler? Då kanske Hybridhallen™ kan vara nåt för dig.

Stor eller liten, låg eller hög, Hybridhallen™ ger dig både volym och yta, och kan dessutom dimensioneras för krävande laster.

Lämplig för flera verksamheter
Hybridhallen är en hallbyggnad lämpad för de flesta verksamheter, som lager, industri och handel. I konceptet optimerar och använder vi betong till bärverket och skyddande delar, medan övrig yttäckning sker med lätta element, typ sandwich element med tunnplåt. På så sätt optimerar och använder vi betong till bärverket och skyddande delar, medan övrig yttäckning sker med lätta element. Varken höjden eller storleken är en begränsande faktor.

Hyrbridhallen är en robust men också materialsnål och snabbmonterad lösning, vilket är bra för både plånbok och miljö.

Läs mer om Hybridhallen.

Läs också...