Innovativa lösningar för sofistikerad fasad

Mellan gatuvåningarnas släta fasader och dom veckade fasaderna högre upp ligger inspända balkonger som ett band runt hela byggnaden, även kallade kungsbalkonger. På Haga Nova.

rytpunkten mellan estetik och funktion skapade Strängbetong unika lösningar för Haga Nova. Den avancerade fasaden innebar utveckling av nya arbetssätt, berättar konstruktör Andreas Habbe på Strängbetong.

Haga Nova Bild: VERA Arkitekter
Haga Nova Bild: VERA Arkitekter

Strängbetong har en vision om att skapa de vackraste, mest innovativa och hållbara samhällsmiljöerna i Sverige, på vilket sätt kommer det fram i Haga Nova?
– Det här projektet satsar stort på fasad och uttryck, vilket gör att man måste arbeta hårt för att inte funktionen ska bli lidande. I just den brytpunkten, mellan formspråk och funktion, har det skapats unika och innovativa lösningar för Cellen. Det har inte varit enkelt, men jag tycker att vi klarade det bra.

Berätta om någon av lösningarna!

Haga Novas karakteristiska fasader.
Haga Novas karakteristiska fasader.

– Balkongerna till exempel. Mellan gatuvåningarnas släta fasader och dom veckade fasaderna högre upp ligger inspända balkonger som ett band runt hela byggnaden, även kallade kungsbalkonger. I mötet mellan den veckade fasaden och kungsbalkongerna skapades en list, ett hålkäl. Hålkälet veckade sig på samma sätt som fasaden för att få till en tät konstruktion vid mjukfogning.

De mindre balkongerna, som fått benämningen tvålkoppar på grund av sitt utseende, fick en speciell infästning som kräver en del av montagelaget vid montering.

Vilka utmaningar har ni stött på så här långt?
– Estetiken är central i projektet. Det har varit ett intressant samarbete med arkitekter och beställare, med många frågor fram och tillbaka. Samtidigt har vi hela tiden arbetat under en viss tidspress. Att få till den avancerade fasaden på ett prefabsätt har varit en rejäl utmaning, framförallt att få anslutningarna att fungera. Man får tänka till lite extra med montageordning. Hittills tycker jag att det ser jättefint och mäktigt ut med en vacker finish.

Berätta om processen att gjuta de stora fasadelementen!
– Vi visste inte om det skulle gå att producera de stora elementen, inte heller hur en så stor, veckad fasad med flera öppningar rent fysiskt skulle kunna tas ur formarna utan att fastna eller gå sönder. Vi gjorde en fullskalig provgjutning av ett element och skruvade fast stora stålbalkar i det. För att  elementet ska släppa från formen lyfts det horisontellt med stålbalkarna innan man kan hantera det. Inför tillverkningen av elementen fick vi justera arbetssättet med större och längre stålbalkar. Mycket tid läggs på att forma betongen i ytterskivorna på grund av den komplicerade formen.

Läs också...