”Jag balanserar mellan järnkoll och det oförutsedda”

Vardagen som projektledare på Strängbetong är kontrastrik. Du behöver ha stenkoll på planer och samtidigt kunna hantera oförutsedda händelser. Du behöver vara lyhörd och förstående, för att i nästa stund fatta snabba beslut. Vi stämde träff med Patrik Löfstrand, projektledare på Strängbetong, för att få inblick hans vardag.

Patrik Löfstrand står mitt på byggarbetsplatsen tillsammans med platschefen och projekteringsledaren. Ena stunden tittar de ned i en Ipad, på en 3D-modell av byggnaden, för att i nästa stund titta upp på en betongvägg som precis monteras.

Patrik Löfstrand och Örjan Silverlie kikar på surfplattan, ute på projektet Celsius.

Det är våning fem på Celsiusprojektet i Uppsala Science Park som växer fram; en hypermodern kontors- och labbyggnad som kommer att ha högsta miljö- och energicertifieringar och toaletter som spolas med regnvatten. Byggherren Vasakronan har bestämt att alla parter ska utgå från samma programmiljö, en 3D-modell som uppdateras i molnet.

– Därför går de flesta runt med olika surfplattor så att vi kan följa ritningar och framsteg, säger Patrik Löfstrand och lägger in två uppgifter i en digital checklista.

Av de totalt sju projekt som Patrik jobbar med just nu är inte alla lika moderna, men de digitala verktygen gör vardagen enklare.

Byggherren har valt att alla parter ska utgå från samma programmiljö, en 3D-modell som uppdateras i molnet. Patrik Löfstrand på Strängbetong scrollar.
Byggherren har valt att alla parter ska utgå från samma programmiljö, en 3D-modell som uppdateras i molnet. Patrik Löfstrand på Strängbetong scrollar.

Konstruktörsjobbet gav erfarenhet
Att vara projektledare på Strängbetong innebär en vardag med variation och kontraster.

– Du behöver gilla att ha koll på detaljer och planer och samtidigt kunna hantera att planerna förändras och oförutsedda saker inträffar.

Patrik Löfstrand har arbetat på Strängbetong i snart 11 år, de första åtta som konstruktör och projekteringsledare, de senaste tre åren som projektledare. En värdefull start, enligt Patrik.

– Jag fick erfarenhet av att projektera hus och kontor och lärde mig vilken nischkompetens som våra olika produktionsenheter har. Och kanske viktigast av allt; jag fick en känsla för flödet i projekten, hur vi prioriterar och gör riskbedömningar.

Grunden för goda samarbeten
Med elva års erfarenhet av byggbranschen har Patrik utvecklat en känsla för vad som krävs för att ett samarbete ska bli riktigt framgångsrikt.

Fasadelement från Strängbetong på väg upp, på projektet Celsius i Uppsala.
Fasadelement från Strängbetong på väg upp, på projektet Celsius i Uppsala.

– Att alla parter har god planering och framförhållning är en förutsättning. Och så går projekten betydligt smidigare när det finns en förståelse för prefabproduktion. Då vet alla exempelvis att vi behöver ritningar i god tid för att produktionsenheterna ska komma igång, vilket i sin tur påverkar hela flödet.

Tar tag i tveksamheter direkt
Projekt som å andra sidan präglas av otydligheter kring omfattning, ansvar eller avtal; det bäddar för förseningar.

– Men oavsett förutsättningar är mitt och mina kollegors jobb att vara tillmötesgående och fokusera på ett lyckat resultat. Om avtalet går att tolka på flera sätt gäller det att vi fångar upp det snabbt. Därför har vi regelbundna avstämningar, samtal och diskussioner tills beställaren är nöjd, säger Patrik Löfstrand.

En genomsnittlig dag får han mellan fem och hundra mejl och mellan två och tjugo telefonsamtal.

– Som projektledare får jag många kopior på mejl för kännedom. Det gäller att skanna av flödet och svara snabbt så inga processer stannar av, kommenterar Patrik.

Lika viktigt som att återkoppla snabbt på samtal och mejl, är att regelbundet vara ute på byggarbetsplatserna. Uppstartsfas och montering är extra intensiva, då ser Patrik till att vara på plats minst en gång per vecka, ibland oftare.

Strängbetongs projektledare Patrik Löfstrand stämmer av med kollegorna Örjan och Micke på projektet Celsius i Uppsala.
Strängbetongs projektledare Patrik Löfstrand stämmer av med kollegorna Örjan och Micke på projektet Celsius i Uppsala.

Tävlingsmänniska och lagspelare
Jobbet som projektledare känns som mest meningsfullt när byggherren eller entreprenören som driver projektet är riktigt nöjda.

– Under våra avstämningsmöten brukar jag fråga om det finns något som vi kan förbättra för att projektet ska rulla på bättre. När svaret lyder; ’Allt är bra, fortsätt som ni gör nu’, känner jag mig nöjd. I en bransch som tidigare präglats av en ganska tuff jargong, är det ett av de högsta betygen som man kan få.

Patrik Löfstrand berättar att han aldrig känner sig ensam när han ska fatta stora beslut, han kan alltid fråga sin chef eller projektgruppen om råd.

Mån om att ekonomin blir så god som möjligt
En kontur börjar anas – kanske är en riktigt bra projektledare en mix av en lagspelare, revisor och en tävlingsmänniska?

– Det kan stämma, skrattar Patrik Löfstrand och funderar några sekunder.

– Jag tävlar nog mest med mig själv när jag sitter med projektplanen och går igenom alla milstolpar, vi kallar dem gates, som passerats och vilka som är kvar. Jag har alltid som mål att uppdragsgivaren  ska vara nöjd, att tidplaner hålls och att ekonomin i projektet är så god som möjligt.

Projektet Celsius, kontorsbyggnad i Uppsala

  • Byggnation inleddes 2018. Inflyttning beräknad till årsskiftet 2020/2021.
  • Entréer från flera håll gör huset flexibelt och lättillgängligt.
  • Målet är att huset ska nå LEED Platinum, den högsta nivån i miljöcertifieringssystemet.
  • Byggnaden projekteras i 3D/BIM. Målet är att arbeta modellbaserat från projektering till förvaltning, även under byggnation.
  • Största hyresgäst är Livsmedelsverket med cirka 8 000 kvadratmeter kontor och laboratorium.

Mer information

5 styrkor hos projektledare från Strängbetong
  • Har alltid fokus på förebyggande säkerhet.
  • Är lyhörda och vana vid att samarbeta i komplexa projekt.
  • Kan prefab och vet vad de olika produktionsenheterna inom Strängbetong kan skapa.
  • Är vana vid riskbedömningar och vid att fatta beslut under press.
  • Har alltid stöd av ledare, konstruktörer och projekteringsledare.

Läs också...