”Jag kan inte låta bli att snegla upp i tak som har våra håldäck”

Micke Finn följde i sin fars fotspår in på Strängbetong och har varit företaget troget i över tre decennier. I många år arbetade han på fabriken i Kungsör och varvade jobbet med uppdrag som deltidsbrandman och hockeytränare.

För några år sedan erbjöds han den nyinrättade tjänsten som projektledare för Strängbetongs affärer i Mellansverige. Vid det laget var det få sidor av produktionen som han inte kände till utan och innan.

– Jag har jobbat på nästan alla ställen i fabriken och på lagergården, säger han.

Micke Finn, en av Strängbetongs håldäcksentusiaster.

En kontakt tar ansvar för hela leveransen
I dag är Micke Finns huvudsakliga uppgift att ansvara för leveransen till kunderna.

En kund som har beställt många olika produkter ska inte behöva vända sig till olika personer på Strängbetong för att få dem levererade. Micke Finn håller i alla kontakter och ser till att kunden får hela sin beställning.

– Många är återkommande kunder, som jag lär känna och vet hur de vill ha det. Det är nog det roligaste med jobbet.

Stabil lösning som ger mer utrymme på byggplatsen
Produktionsenheten i Kungsör är en av de platser i landet där Strängbetong tillverkar sina bärkraftiga håldäck. Det är ett kostnadseffektivt bjälklag för golv och tak som Micke Finn starkt rekommenderar.

De förspända och materialsnåla betongelementen finns i olika livslängdsklasser och passar i de flesta byggnadskonstruktioner, i såväl bostadshus och kontor som andra offentliga miljöer. Utformningen gör att de fungerar bra även för exponerade ytor.

– Det är en stabil produkt, som är lätt och snabb att bygga med. När du har lagt håldäcken och foggjutit dem har du en färdig våning. Dessutom krävs det ingenting under, så du kan vara några våningar ner och jobba utan att ha stämp i vägen, säger Micke Finn.

Bygg dubbelt så snabbt med håldäck
Slutresultatet är likvärdigt med platsgjutning, men de prefabricerade håldäcken förkortar byggtiden avsevärt.

Som exempel nämner Micke Finn ett byggprojekt i Västerås där två hus med Strängbetongs byggsystem kom på plats under samma tid som en annan entreprenör med ett platsgjutet system bara hann med ett.

– Där var vi dubbelt så snabba. Det är fördelen med våra produkter.

Materialsnål lösning på väg att bli mer hållbar
Håldäcken är också bra ur ett miljöperspektiv. Lösningen med kanaler håller nere mängden betong i elementen och utvecklingen går mot en allt mer hållbar tillverkning.

– En sak som har förändrats under min tid är att vi inte längre använder naturgrus, utan bergkross i stället. Vi har ju inte hur många grusåsar som helst. Tanken är också att i framtiden använda mer återanvänd betong, säger Micke Finn.

Termodeck ger bra inomhusmiljö
Termodeck , som är en variant av håldäck, är ett energisnålt sätt att både värma och kyla byggnader. I stället för radiatorer och kylbafflar leds tilluften genom kanalsystemet direkt in i betongen, som håller huset varmt på vintern och svalt på sommaren.

– Det är ett smart sätt att bygga på. Du slipper extrainstallationer med fler människor som ska vara på byggplatsen, samtidigt som du får en bra inomhusmiljö, säger Micke Finn.

Han känner sig stolt över de byggnader som han och hans kollegor har varit en viktig del av.

– Jag kan inte låta bli att snegla upp i taket i byggnader som jag vet är uppförda med våra håldäck. Jag tycker verkligen att betong är vackert.

Mer information

Läs mer om våra håldäck!

Läs också...