Juvelen töjer gränserna för hur en fasad kan se ut

"Att få till en lösning med spetsiga former som går hela vägen ut i elementkant krävde ett samarbete med djup förståelse mellan oss och Strängbetong." Mattias Litström, Utopia Arkitekter.

När arkitektfirman Utopia ritade Juvelen ville de inte bara skapa en vacker, miljömässigt hållbar byggnad. Det var också viktigt att funktionen och det visuella uttrycket skulle klara av de förändringar som sker runt huset.

Juvelen, blivande kontorsbyggnad i Uppsala med fasadelement från Strängbetong. Vy från järnvägsstationen. Bild från Utopia Arkitekter.

Mattias Litström på arkitektfirman Utopia hade en tydlig vision om vad Juvelen skulle vara. Men byggnadens speciella, trekantiga form är resultatet av att byggrätten var i formen av en triangel.

– Därifrån tog vi formen och idéerna till huset med det triangulära formspråket. Vi arbetade redan från början med målsättningen att huset skulle få en mycket hög hållbarhetsprägel, vilket också bidrog till utformning med solceller och gröna tak.

Den blivande kontorsbyggnaden Juvelen i morgonljuset.

Offentlig prägel
Mattias Litström insåg att bottenvåningen måste få en offentlig prägel på grund av sitt läge, bland annat med ena sidan mot ett torg som övergår i en perrong.

– Uppsala kommer att utvecklas vidare i synnerhet på den sida som är vänd mot järnvägsspåren. Därför har framtiden också vägts in i arbetet – om 15 år står Juvelen kanske i ett helt annat sammanhang.

Töjt gränserna för fasader
– Den uttrycksfulla fasaden innebar den största utmaningen. Tillsammans med Strängbetong testade vi gränserna för hur ett fasadelement kan utformas för att uppnå ett arkitektoniskt uttryck. Att få till en lösning med spetsiga former som går hela vägen ut i elementkant krävde ett samarbete med djup förståelse mellan oss och Strängbetong, forstätter Mattias Litström.

En annan utmaning var att få fram metallickänslan hos betongytan, berättar han. Att hitta rätt färg och kulör som skapar känslan av en skimrande juvel. Där arbetade de nära färgtillverkaren Caparol för att hitta rätt.

Solglitter på Juvelen

Hög isoleringsförmåga
Att hållbarhetskraven har funnits med från början är något som underlättat arkitektens arbete, påpekar Mattias Litström. Men kraven har förstås påverkat arbetet.

– Vi behövde uppnå ett tillräckligt lågt U-värde hos fasaden för att uppfylla dagsljusambitionerna och få till takets veckade form för placering av solceller och sedum.

Det låga U-värdet – den höga isoleringsförmågan – klarades relativt enkelt med Strängbetongs sandwichkonstruktion. Det var en större utmaning att få in maximalt med dagsljus när betongelementen samtidigt behöver obrutna 300 millimeter breda zoner runt elementkant och fönster för sin egen bärighet, förklarar Simon Ståhl som var projektets ansvarige byggnadsingenjör på Utopia.

– Men det har faktiskt inte varit särskilt svårt att nå upp till höga kraven eftersom ambitionen och kompetensen har funnits med från början.

Läs också...