Klimatet och plånboken vinner på lätt armerade väggar

Att välja oarmerade eller lätt armerade väggar, där det är möjligt, leder till lägre utsläpp av CO2 och dessutom blir byggkostnaden lägre. – Att använda dubbla armeringsnät i väggar har länge varit tradition. Men vi behöver ändra på det, för klimatets skull, säger Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong med ansvar för företagets hållbarhetsarbete.

Kombinationen armering och betong har länge gjort att skyskrapor, bostadshus, trapphus och andra konstruktioner klarat stora tryck och böjspänningar.
Men i väggar som inte har en stabiliserande funktion kan armeringen minimeras.
– I byggbranschen har det länge varit standard att använda dubbla armeringsnät i de flesta väggar, även där det inte behövs för stabiliteten. Men nu måste vi alla ta ansvar för att nå klimatmålen, därför är det extra viktigt att vi använder de beprövade och godkända beräkningsmodeller som faktiskt finns, säger Anders Mattsson.

Verktyg för väggdimensionering
En av de drivande krafterna bakom oarmerade och lätt armerade väggar är Bo Westerberg som tidigare jobbat på Strängbetong och som idag är professor emeritus i Betongbyggnad på KTH.

Redan 1994 publicerade han Beräkningsdiagram för oarmerade väggar för Strängbetong – och år 2020 introducerades beräkningsverktyget CEN Wall som ett obligatoriskt verktyg för väggdimensionering inom Consolis.

– Att vi vann uppdraget att bygga studentbostäderna Colonia 2 i Linköping, berodde till stor del på att vårt förslag innehöll lätt armerade väggar lämpliga för produktion i batteriform. Etapp två av bostäderna blir klara 2021 och beställaren är mycket nöjd med resultatet, säger Anders Mattsson.

För studentbostäderna i Linköping använde Strängbetong en så kallad batteriform för väggarna som gjöts på produktionsenheten i Örebro.
– När vi gjuter väggar i en stående batteriform blir de täta och släta. En bonuseffekt är att monteringen av eldosorna resulterar i bättre precision när de måste monteras på en av formsidorna, förklarar Anders Mattsson.

Consolis Strängbetongs batteriform i Örebro

Consolis Strängbetongs batteriform i Örebro

Två beräkningsmodeller behövs
Men oarmerade och lätt armerade väggar är ingen universallösning. I delar av byggnader; där det uppstår drag och spänningar på grund av stora horisontella laster (som trapphus eller hiss-schakt) där behövs armeringen för stadga och hållfasthet.
– Vi måste vänja oss vid att använda minst två beräkningsmodeller i våra konstruktioner. En modell för icke stabiliserande väggar och en för väggar som utsätts för drag och böjspänningar eller till och med jordskalv om vi växlar till ett globalt perspektiv, säger Anders Mattsson.

Att utvecklingen hittills gått långsamt, när det gäller att minska mängden armering i väggar, tror Anders beror på en låg kännedom om de beräkningsverktyg och möjligheter som finns. Och att få sett hur bra slutresultatet blir, när en mix av armerade och oarmerade väggar används.
— Jag är övertygad om att våra jobb kommer att kännas mer meningsfulla när vi kan bidra till mer hållbara byggnader. Dessutom hjälper vi beställaren att sänka sina kostnader. Det är också yrkesmässigt stimulerande, i synnerhet för konstruktörerna, när vi kan optimera våra beräkningar och dra fördel av betong och armeringsstål på bästa sätt.

Mer information

De främsta fördelarna med lätt armerade väggar

  • När vi minskar mängden armering, blir även CO2-utsläppen lägre.
  • Den totala byggkostnaden blir lägre (armering är dyrare än betong).
  • Meningsfullt. ”Jag tror att de flesta tycker det känns meningsfullt att arbeta så miljömässigt hållbart som möjligt”.
  • Väggar som gjuts i en stående batteriform får en bättre finish och det blir bättre precision att montera eldosor när dessa placeras på en sida.
  • Strängbetong har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete. Under år 2021 ska koldioxidbelastningen från produktionen minska med 10 procent. I det arbetet är en minskad mängd armering en viktig del.

Läs också...