Minutiös planering för enormt shoppingcenter

Affärsansvarig Christian Jensen, Strängbetong, Sebastian Reismer, Serneke, och projektledare Krister Gemrud, Strängbetong på Kongahälla shoppings byggarbetsplats.

Våren 2019 invigs Kongahälla Shoppingcenter, i Kungälv, som blir ett av Västsveriges största. Under 36 intensiva veckor monteras stommen på en relativt liten yta. Häng med till nästa stora shoppingcenter där Strängbetong och entreprenören Serneke förklarar hur de ska lyckas få allt klart enligt plan.

Strängbetongs montörer inväntar håldäcket som ska monteras på Kongahälla Shoppingcenter.
Strängbetongs montörer inväntar håldäcket som ska monteras på Kongahälla Shoppingcenter.

Solen kisar fram bakom ett grått moln och förstärker lyftkranarnas färger i gult, blått och svart. Med precision och koncentration lyfter de tre kranförarna håldäck,stålbalkar och betongpelare på plats i ett sällan sinande flöde.

Anders Nylén, platschef på Strängbetong, lättar på hjälmen och drar snabbt handen genom håret. För honom och de trettio medarbetarna på byggarbetsplatsen är det slutspurt. I början av december ska stombyggnaden och de delar som Strängbetong ansvarar för, vara klara. Därefter är det dags för andra aktörer att lägga golv samt installera rör och ventilation.

Strängbetongs platschef Anders Nylén ansvarar för samrdningen och logistiken vid montaget av Kongahälla shoppingcenter.
Strängbetongs platschef Anders Nylén ansvarar för samrdningen och logistiken vid montaget av Kongahälla shoppingcenter.

– Vi förflyttar stora mängder material till rätt plats varje timme, på en förhållandevis liten yta. Det krävs en minutiös planering för att alla flöden ska stämma. Shoppingcentret byggs i tre etapper och det är stora byggställningar som ska resas i varje etapp, förklarar Anders Nylén. Han har snart tjugo års erfarenhet av byggarbetsplatser, varav 17 år på Strängbetong.

Redan under de första planeringsmötena, där representanter från bland andra ägaren Adapta, entreprenadbolaget Serneke och Strängbetong deltog, fattades beslut om att placera betongpelarna i ett rutnät med att avstånd på 8,10 meter mellan varje pelare. Detta visade sig vara ett framgångsrecept för shoppingcentret Mall of Scandinavia i Solna, där Strängbetong konstruerade och levererade betongstommen.

Med 8,10×8,10-lösningen får beställaren ett stomutförande som blir flexibelt och det är möjligt att utforma lösningar som dyker upp när shoppingcentret är klart. Om exempelvis en restaurang eller ett gym behöver flyttas förändras belastningen på bjälklagen och med en spännvidd på 8,10 meter klarar byggnaden lastökningen på ett bättre sätt än när spännvidden är exempelvis 16 meter.

Håldäck lossas för montage vid Kongahälla shoppingcener i Kungälv.
Håldäck lossas för montage vid Kongahälla shoppingcener i Kungälv.

Personer som besöker byggarbetsplatsen i Kongahälla förvånas ofta över hur enkelt kranförarna placerar håldäcken på stålbalkarna. Klick så är de på plats, ingen stämpning eller platsgjutning behövs, förutom foggjutning av håldäckselementen.

Montörerna kopplar loss kedjorna efter att lyftet av elementet är klart.

– Det är kombinationen av Strängbetongs prefabricerade håldäck och stålbalkar från en av våra underleverantörer som gör att monteringen går smidigt. Pelare, och balkar
från underleverantören är redan fyllda med betong, när de kommer till montageplatsen, vilket innebär att balkarna i princip är stämpfria under montering vilket gör att processen går snabbare, förklarar Christian Jensen.

Sebastian Reismer är projektledare på Serneke Bygg, det entreprenadbolag som bär helhetsansvar för Kongahälla shoppingcenter – och som i sin tur anlitade Strängbetong. Han har nyligen slutfört ett uppdrag tillsammans med Strängbetong, vid byggnation av ett mindre köpcenter i Västsverige.

Affärsansvarig Christian Jensen, Strängbetong, Sebastian, Serneke, och projektledare Krister Gemrud, Strängbetong jobbar tillsammans för att få Kongahälla shopping på plats.
Affärsansvarig Christian Jensen, Strängbetong, Sebastian, Serneke, och projektledare Krister Gemrud, Strängbetong jobbar tillsammans för att få Kongahälla shopping på plats.

– I det här jätteprojektet, med ett ordervärde på cirka 900 miljoner, var det viktigt för oss på Serneke att tidigt inleda ett samarbete med en stomleverantör där vi tillsammans kunde hitta de bästa lösningarna för Kongahälla. Det var i huvudsak Strängbetongs erfarenhet, kompetens och produktionskapacitet som gjorde att vi ville samarbeta med dem, säger Sebastian Reismer.

Våren 2019 ska Kongahälla Shoppingcenter stå klart. Köpcentret ligger i anslutning till E6:an och förhoppningen är att locka besökare från hela Göteborgsregionen. Målet är 5 miljoner besökare per år.

– Utvändigt ska arkitekturen avspegla platsens historiska anknytning. Husets tre sammanfogade delar knyter an till ett trekungamöte mellan Sverige, Norge och Danmark som hölls i Kungälv år 1101. De tre delarna får olika karaktär och utformning men ändå en sammanhängande struktur, säger Charles Larsson, marknadschef för Adapta Fastigheter.

Mer information

Kongahälla Shopping Vision:

En ny handelsplats i Kungälv och för norra Göteborgsregionen där besökare kan fylla på med inspiration och förnyelse. Invigs: Våren 2019. Investering: Cirka 1,1 miljarder SEK. Besökare: Cirka fem miljoner per år. Besökarna möts av: Ungefär 100 aktörer i form av affärer, restauranger, kontor och gym. Total yta: 75 000 kvadratmeter fördelat på: 36 000 m² uthyrbar yta, 20 000 m² parkeringsplatser och 19 000 m² publika utrymmen. Kongahälla Shopping AB ägs till lika delar av Adapta Fastigheter och Alecta.

Strängbetong har även levererat Mall of Scandinavia i Solna, Emporia i Malmö,  Boulevard Galleria i Kristianstad,  Täby Centrum, Stockholm och  Avion shoppingcenter,  Umeå.

Kongahälla shopping, tunga siffror Cirka 60 000 kvm håldäcksbjälklag, för bland annat golv och tak. Cirka 5 700 kvm gråvägg. Cirka 260 betongpelare. Cirka 1 000 stålpelare. Cirka 750 stålbalkar. Cirka 52 trappor.

Läs också...