Riksdagshuset som blev kulturhus

Var Strängbetong inblandade i uppförandet av Kulturhuset på Sergels Torg i Stockholm? Såklart. Och det var premiär för en ny sort av förspända plattor.

1966 hade Peter Celsing vunnit tävlingen om ett kulturhus och teater vid Sergels torg; det uppfördes i etapper mellan 1968 till 1974. När Sverige 1971 övergick till enkammarriksdag måste riksdagshuset byggas om. Under tiden fick det nya kulturhuset vid Sergels torg utgöra det som kom att kallas “Provisoriska riksdagshuset”. Det som skulle bli Stadsteaterns stora scen fungerade som plenisal fram till 1983. Därefter tog den europeiska säkerhetskonferensen plats. 1990 flyttade Stockholms stadsteater in.

Strängbetong levererade 1969 en ny typ av förspända hålbjälklag till kulturhuset. Dessa hade ingen tvärarmering utan enbart 12 mm spännlinor. Därmed kunde man gjuta längre spännvidder och minska behovet av bärande element.

Vy söderut från Sergels Torg 14 mot kvarteret Fyrmörsaren som är under rivning. Till höger är Kulturhuset under uppförande. 1960-1965. Foto: Rohr, Adelheid. Stadsmuseet i Stockholm

Läs också...