Kvarteret Rådjuret byggs för att stå i generationer

Strängbetong_ProjektetRådjuret_tegelväggiluften

Under 30 års tid har byggentreprenören och fastighetsägaren Bert Andersson i Eslöv satt ett allt större avtryck i sin hemstad. Då är det viktigt att det blir rejält. Som en stark förespråkare för både betong och prefab har han länge haft ett nära samarbete med Strängbetong. De 158 hyreslägenheterna i det kringbyggda kvarteret Rådjuret är det största projektet hittills.

På bara några månader har den stora ödetomten i kvarteret Rådjuret i Eslöv, med adress Poliskroken 5, förvandlats till ett kringbyggt kvarter med byggnader på åtta till fyra våningar.

Slutresultatet börjar bli lätt att visualisera. Det röda handslagna danska teglet, som betongfasaderna har klätts med, reflekterar högsommarens intensiva morgonljus.

Häromdagen var huskroppen i den östra delen av kvarteret bara fyra våningar hög. Denna förmiddag är den femte våningen redan på god väg att bli komplett. Monteringen av de två sista, tio ton tunga, prefabricerade fasadelementen är i full gång.

Strängbetongs platschef Ove Olsson synar fogen på det element som precis lyfts på plats.

– Ta den lite mot dig bara. Stopp! Det blir bra där, säger han och ger klartecken till montörerna.

Ett varaktigt avtryck i staden

Beställaren Bert Andersson, ägare och grundare av familjeföretaget BA Bygg Fastigheter, står en bit bort och kisar mot solen.

Härifrån är utsikten vidsträckt och han blickar ut över den stad som han stegvis sätter en allt större prägel på. Hans avtryck är dessutom varaktigt. Bert Andersson bygger för både dagens och framtidens Eslöv.

Strängbetong_ProjektetRådjuret_BertAndersson
Bert Andersson, ägare av BA Bygg Fastigheter.

– Det här huset kommer att stå här även om hundra år, konstaterar han med ett belåtet leende.

Byggentreprenör med lantbruk som bisyssla

Dagen har knappt börjat, men Bert Andersson har varit i full gång sedan länge. Morgonen inleddes med att hämta en reservdel till en jordbruksmaskin . Han driver nämligen även ett lantbruk på sin släktgård utanför Eslöv.

Med 200 hektar åkermark och en stor kobesättning är lantbruket aningen för omfattande för att vara den bisyssla som det är tänkt att vara, medger han med ett skratt.

– Ibland blir det för mycket. Just nu pressar vi halm och det är också tid att tröska. I våras släppte jag 86 kor med kalvar på bete. Så kvällarna och helgerna går åt, men jag har bra folk som hjälper mig.

Fastighetsbeståndet har utökats stegvis

I grunden är Bert Andersson snickare och när han startade BA Bygg Fastigheter 1986 var det som en renodlad byggfirma. Då var han ensam byggarbetare i företaget. I dag har han ett 20-tal medarbetare.

Genom förvärv och nybyggnation har fastighetsförvaltning blivit en allt större del av verksamheten. BA Bygg Fastigheter äger närmare 800 hyreslägenheter samt totalt 13 000 kvadratmeter kontorslokaler i Eslöv, med fler projekt på gång, och bygger i princip uteslutande åt sig själv.

Sett till antalet lägenheter är det pågående bygget i kvarteret Rådjuret bolagets hittills största projekt. De 158 lägenheterna består av tvåor på 48–54 kvadratmeter och treor på 60–76 kvadratmeter, alla med balkong och merparten dessutom med möblerbar loftgång in mot den lugna innergården.

– Det har blivit en väldigt trevlig lösning, säger Bert Andersson och berättar att inflyttningen är beräknad till första halvåret 2021.

Strängbetong var en given samarbetspartner

BA Bygg Fastigheters egna medarbetare sätter bland annat tak och fönster, men för Bert Andersson var det en självklarhet att anlita Strängbetong för stomme och fasader.

Strängbetong har varit en uppskattad samarbetspartner sedan 17 år tillbaka och har bland mycket annat byggt den första etappen av kvarteret Rådjuret: 109 hyreslägenheter som ligger alldeles intill det nu aktuella bygget.

Strängbetong_ProjektetRådjuret_Team
Platschef Ove Olsson och projektledare Hanna Nilsson från Strängbetong är uppskattade av Bert Andersson, ägare av BA Bygg Fastigheter.

Bert Andersson utesluter inte att samarbetet fortsätter med den framtida tredje etappen.

– Jag är mycket nöjd med det som Strängbetong hittills har byggt åt oss, både vad gäller driftskostnader och underhåll. De släpper aldrig något förrän det har blivit riktigt bra. De är rakryggade och pålitliga.

Prefab kortar byggtiden och ger snabbare hyresintäkter

Strängbetongs projektledare Hanna Nilsson, som också var med i sluttampen av det förra bygget i kvarteret Rådjuret, är glad för det fortsatta förtroendet. Enligt henne har arbetet flutit på snabbt och smidigt.

Strängbetong_ProjektetRådjuret_HannaNilsson
Hanna Nilsson arbetar som projektledare på Strängbetong.

Strängbetong kom tidigt in i projektet och har på ett bra sätt lyckats kombinera husets unika egenskaper med de egna standardlösningarna.

Bjälklaget kommer från Strängbetongs produktionsenhet i Veddige, medan balkonger och loftgångar har gjutits i Örebroanläggningen. Fasadelementen har tillverkats i koncernfabriken i Riga i Lettland.

– Det här är ett bra projekt för prefab, eftersom det bygger på mycket upprepning. Det gör att kostnaden för betongformar kan hållas nere, säger Hanna Nilsson.

Bert Andersson uppskattar särskilt att Strängbetong har egen tillverkning. Det borgar för en bättre kontroll på produkterna än om de köps in kors och tvärs, menar han.

Prefab ligger honom också varmt om hjärtat. Han anser att många vid utvärdering av anbud tittar för mycket på priset och för lite på byggtiden.

Ju snabbare bygget går, desto tidigare kan hyresintäkter tas in och investeringen börja räknas hem, betonar Bert Andersson.

– På det här sättet kortar vi byggtiden rejält.

Stor frihet i designen har gynnat projektet

Arkitekten var med i inledningsfasen men har sedan inte följt med i projektet. Strängbetong har därför haft stor frihet vid utformningen av byggnaderna, vilket inte är så vanligt.

– I designfasen har det inte varit så många andra än vi själva inblandade. I princip har det bara funnits en bygglovshandling, som vi har designat huset utifrån. Normalt är det betydligt fler involverade, säger Hanna Nilsson.

Enligt henne har det gynnat projektet. Det har exempelvis inte funnits några fasta fönstermått att förhålla sig till. Någon millimeter på det ena eller andra hållet har inte spelat någon roll. Fönsteröppningarna har i stället kunnat anpassas helt efter tegelstenarna.

Det har heller inte funnits några exakta angivelser kring var fogarna ska sitta.

– Framför allt vid tegeljobb blir det lättare att göra så. Annars måste ju varje sten sågas och då blir det i mitt tycke inte lika bra, säger Hanna Nilsson.

Betong det enda tänkbara valet

För Bert Andersson fanns det inget annat val än betong. Han räknar upp en rad fördelar: robusthet, akustik, brandsäkerhet och, inte minst, fukttålighet.

Att en byggnad utsätts för fukt både under och efter byggtiden är oundvikligt. Det kan läcka in vatten genom fönsterspringorna eller ske olyckor i lägenheterna.

– Med organiska regelväggar kan det lätt bli mögelsporer, som i sin tur kan påverka inneluften och göra hyresgästerna sjuka. Men med betong finns det ingen risk för dolda skador i fasad eller stomme. Det är makalöst rejält, säger Bert Andersson.

Strängbetong_ProjektetRådjuret_Tegelvägg
Rött handslaget, danskt tegel är ingjutet i betongfasaderna på projektet Rådjuret i Eslöv.

Mer hållbart att bygga beständigt

Hållbarhet är också en viktig fråga för BA Bygg Fastigheter. Även om Bert Andersson är den förste att erkänna att det finns delade åsikter om vilket material som är det miljömässigt bästa, trä eller betong, har han själv sin uppfattning klar.

En jämförelse över fem år må vara till träets fördel, tillstår han, men det är ett alldeles för kort tidsperspektiv. Lägg till några år och betongen vinner varje gång. Det är Bert Andersson övertygad om – och kvarteret Rådjuret är byggt för att stå i generationer.

– Jag tycker att det är det mest hållbara, att bygga något beständigt, som kräver minimalt underhåll och som vi inte behöver riva i eller bygga om. Vi får aldrig något bekymmer med det här huset. Det kommer att se likadant ut om 150 år.

Mer information

5 fördelar med att bygga hyreslägenheter i prefab

1. Med prefab kortas byggtiden avsevärt jämfört med att platsbygga, vilket ger snabbare hyresintäkter.

2. Eftersom fasader, väggar och bjälklag produceras inomhus är de mindre utsatta för väder och vind under byggtiden.

3. Efterkontroller av betongelementen sker redan i produktionen. Där kan eventuella brister rättas till snabbare, enklare och säkrare än ute på byggarbetsplatsen.

4. Betongstommen är fukttålig och drabbas inte av fuktskador vid eventuella läckage eller olyckor i lägenheterna.

5. Betong har lång hållbarhet och kräver minimalt med underhåll, vilket är mer hållbart på sikt.

Läs också...