Lyckat 2016 ger kraft till hållbara ambitioner

Sverige bygger bostäder som aldrig förr. Åtminstone i modern tid. Under 2016 slog Strängbetong försäljningsrekord och uppnådde den högsta omsättningen någonsin.

Fredrik Holst, VD Strängbetong
Fredrik Holst, VD.

Sverige bygger bostäder som aldrig förr. Åtminstone i modern tid. Under 2016 slog Strängbetong försäljningsrekord och uppnådde den högsta omsättningen någonsin. Det är glädjande att vi har kundernas förtroende och att vi är delaktiga i att utveckla samhället med  fler bostadsområden, skolor, sjukhus och arbetsplatser.

Strängbetongs vision är att skapa de vackraste, mest innovativa och hållbara samhällsmiljöerna i Sverige. Strängbetog strävar efter att minska sina koldioxidemissioner totalt sätt, det innebär såklart att vi jobbar med att utveckla betong med lägre koldioxidbelastning, men även att vi har rätt betong på rätt ställe samt att vi ska erbjuda lösningar med nödvändig mängd betong. En genomarbetad stomlösning med rätt produktval, kan i sig reducera koldioxidutsläppen rejält.

Lika viktigt som stommens rationalitet är byggnadens uttryck och arkitektoniska kvalitéer, i dag skulle vi kalla det en dimension på social hållbarhet. Gestaltning och samarbeten för att skapa nytt, är något Strängbetong alltid vurmat för. Det har gjort oss till experter på komplicerade fasader och på att förverkliga arkitekters och byggherrars önskemål. Det vi skapar i betong kommer att vara i över 100 år, så självklart vill vi då skapa något vackert. Därför är vi tacksamma för det fina samarbete vi har med så många av Sveriges arkitekter och byggherrar.

Fredrik Holst, VD

Läs också...