”När du bygger prefab – gör det fullt ut”

Strängbetong har levererat byggnader till SCA i Östrand

God projektstyrning, respekt för tidplaner, egna konstruktörer och leverantörer som kan kliva in som rådgivare när det oförutsedda inträffar. Det är några avgörande delar för att få klart den utbyggda fabriken till juni 2018. Vi träffade teamet bakom Strängbetongs uppdrag i Östrand.

En ökad efterfrågan på blekt barrsulfatmassa ledde till investeringen i Östrand. Den nya produktionslinjen kräver många nya byggnader; Strängbetong bygger bland annat två industrihallar i prefabricerad betong, där det nya renseriet, kokeriet och fiberlinjen ska inrymmas. Under ett års tid har cirka 100 personer, varav 20 prefabmontörer, arbetat heltid med de byggnader som omfattas av Strängbetongs uppdrag.

prefab
Arbete pågår med hallen som ska inrymma kokeriet och fiberlinjen.

– Industrihallen för det nya renseriet är monterad och arbete pågår med hallen som ska inrymma kokeriet och fiberlinjen. För att komma så här långt på ett år har vi fokuserat på planering och logistik. När det är dags att montera ett betongelement på 30 ton finns ingen plats för förseningar eller väntetider. Begreppet ”Just in time” har varit och är ledord i projektet, säger Mikael Ericson, affärs- och projektchef för region Norr på Strängbetong.

Michael Nordström, byggprojektledare på SCA nickar och fortsätter.

– Respekt för tidplaner, god projektstyrning, kompetenta projektledare och egna konstruktörer har varit avgörande för att lyckas så här långt. Ett stort plus är att Strängbetongs projektledare ofta finns på plats så att vi tillsammans kan hitta lösningar när oförutsedda saker inträffar.

prefab
Michael Nordstrsöm, projektledare SCA, Mikael Olsson, projektledare Strängbetong, Anders Sundin, konstruktion Strängbetong och Mikael Ericson, affärschef Strängbetong.

Runt bordet sitter ett team på fyra personer från SCA och Strängbetong och reflekterar över projektet Helios så här långt. Någon tar en klunk ur sin kaffekopp och samtalen rör sig mellan montering, konstruktion, pressade tidplaner och säkerhet.

– Säkerhet har varit den första punkten på samtliga möten och frågan rör bland annat förbyggande åtgärder, produktionen hos Strängbetong samt lyft och montering här i Östrand. Vi fattade exempelvis beslut om att byta till ett lättare nät och komplettera med lösarmering i några av betongelementen för att förbättra arbetsmiljön i produktionen, säger Anders Sundin, konstruktionsansvarig på region Norr, Strängbetong.

Med ett så erfaret gäng samlat måste jag ställa frågan: Vilka lärdomar kan ni dela med er av till andra som arbetar med prefab-betong i stora industriprojekt?

– När du väljer att bygga prefab, gör det fullt ut. Undvik att skräddarsy utvalda delar, det kostar många dyra arbetstimmar. Se till att din leverantör har lång erfarenhet och hög kompetens, det kommer stunder då du behöver dem som rådgivare och bollplank när oväntade eller oönskade saker dyker upp, säger Michael Nordström.

prefab
Industrihallar i prefabricerad betong, där bla det nya renseriet, kokeriet och fiberlinjen ska inrymmas.

Mer information

Några råd från ett erfaret gäng inom industriellt prefab-byggande
  • Betrakta projektet i sin helhet och inkludera alla berörda parter . Ställ alltid frågan: Vad behöver vi just nu för att komma framåt på bästa sätt?
  • God projektstyrning, kompetenta projektledare och egna konstruktörer  har varit avgörande för att lyckas så här långt.
  • Planering och framförhållning är A och O i alla projekt, men för projekt i miljon- och miljardklassen slår misslyckanden extra hårt.
  • Var benhård med hålltider i tidplanen. ”Om något moment verkar dra ut på tiden tillsätter vi resurser. Förseningar finns inte på kartan”, säger Michael Nordström på SCA.
  • Avsätt tid för efterarbete som fogning och tätning. Det är lätt att missa de små detaljerna i stora projekt.

Läs också...