Äntligen slut på köer!

Strängbetong lanserade sitt byggsystem för broar på Brobyggardagen som hölls i Göteborg den 30 januari.

 Systemet baseras på prefabricerade och förspända brobalkar i olika utföranden.  Brobalkarna har en spännvidd på 8–30 m och lämpar sig för såväl mindre gångbroar som större väg- och järnvägsbroar.

Jan Werdelin, affärsansvarig Broar, berättar att fördelarna med förspända brobalkarna är flera.

– Framförallt är det att det är en snabb byggprocess; bromontaget minimerar påverkan på trafikflödet då man snabbt kan montera brobalkarna nattetid eller under en helg. Minskade trafikomläggningar och köer, ger positiva effekter för både miljön och samhällsekonomin.

Jan Werdelin,
affärsansvarig
Broar på
Strängbetong.

Strängbetong erbjuder ett helhetsåtagande där det ingår dimensionering, kontrollerad tillverkning inomhus samt transport och montage av brobalkar i betong. Dessa utgör själva stommen till brobaneplattan, och möjliggör att även det fortsatta broarbetet går snabbt utan trafikstörning.

-Det här är ett system som vi har hämtat från vårt systerföretag i Nederländerna där man har en lång erfarenhet av att leverera prefabricerade brobalkar, berättar Jan Werdelin.

Strängbetong siktar på att få sin första order under 2017.

Läs mer och se film här>>.

Läs också...