Nu kör Strängbetong Säkerhetsvecka!

Samuel Viik, säkerhetsansvarig, är ute i produktionen och stämmer av med kollegorna.

9-13 mars är det Säkerhetsvecka på Strängbetong. På alla kontor, fabriker och på montage samlas medarbetare och jobbar med frågor som bla berör hur vi kan bete oss mer säkert, hålla oss untanför riskområden och öka riskrapporteringen. Målet är att öka medvetenheten om risker och vårt beteende. Och Strängbetong är nominerat till Håll Nollans arbetsmiljöpris!

Stanna upp och reflektera
Samuel Viik, arbetsmiljöansvarig på Strängbetong, berättar att Säkerhetveckan handlar om att gemensamt samlas, stanna upp och reflektera kring säkerhetsfrågorna och arbetsmiljö.

– Det behövs och är nyttigt. Vi behöver påminnas om att det vi gör många gånger är riskfyllt inom vissa funktioner. Vi ser också att det ger en god effekt. Första gången vi hade en Säkerhetsvecka 2014 kunde vi se en tydlig effekt i vår statistik. Och varje Säkerhetsvecka som vi har haft diskuterar vi hur viktigt det är att rapportera risker. Det ger alltid en riktigt bra skjuts i riskrapporteringen som vi har i BIA-appen.

Temat ”Jag håller mig utanför riskzonen”
Strängbetongs tema i år är ”Jag håller mig utanför riskzonen”, ett koncerngemensamt tema. När koncernens olika incidenter analyseras så bottnar de i att man inte har beaktat riskerna tillräckligt.

– Dagligen gör vi riskbedömningar och ibland så inträffar det vi inte hade kunnat förutse. Men genom att ha en bra gemensam dialog där alla vill framåt särskilt under Säkerhetveckan gör att vi blir än mer medvetna om riskerna och riskområden omkring oss, säger Samuel Viik.

Under Säkerhetsveckan samlas medarbetare och chefer och har olika gruppövningar. Det kan vara att träna sig på att identifiera risker, diskutera i grupp hur man löser olika dagliga situationer, analysera sin arbetsmiljö.

Arbetat fram en Säkerhetsplan
Inom koncernen finns en gemensam ambition att utveckla en kultur med noll olyckor. För att bygga och utveckla en säkerhetskultur behövs olika verktyg. Under 2019 har en Säkerhetsplan arbetats fram som handlar om att adressera säkerhetsfrågorna så tidigt som möjligt i projekten. En särskild grupp inom Strängbetong med representanter från de olika funktionerna, har arbetat fram Säkerhetsplanen som är kopplat till Strängbetongs projektprocess och de sk grindarna. För att projektet ska gå vidare till nästa fas måste vissa kriterier vara uppfyllda, för att nästa grind ska öppnas. Och så även när det gäller säkerhet – hela vägen från Affär och Konstruktion till Produktion, Transport och Montage.

– På Strängbetong vill vi exempelvis ha en viss yta för att lossa våra produkter på montagearbetsplatsen och det behöver lyftas redan i affärsskedet, säger Mikael Rolf, arbetsmiljöingenjör på Strängbetong.

Mikael Rolf framhåller också att Strängbetong tillsammans med kund och beställare vill samma sak – att förutsättningarna för ett säkert arbete är de bästa.
– Det är viktigt att skapa dessa förutsättningar tidigt i ett projekt.

Nominerade till Håll Nollans arbetsmiljöpris
Strängbetongs arbete med Säkerhetsplanen har engagerat alla funktioner inom Strängbetong och inom alla nivåer.
-Gensvaret har varit starkt hos alla. Och extra roligt är det att vi har blivit nominerade till Håll Nollans arbetsmiljöpris, säger Mikael Rolf.

Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som har gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att alla ska komma hem friska och oskadda från våra arbetsplatser.
Årets pris delas ut på Byggforum den 31 mars 2020 där Strängbetong är en av tre finalister.

Viktigaste verktyget?
Vilket är vårt viktigaste verktyg för att minimera våra olyckor?
– Det finns inte ett verktyg som är det viktigaste, det är hela tiden en kombination av beteenden och regelverk och riktlinjer. Det är viktigt att kontinuerligt prata om hur vi jobbar och hur vi beter oss på vår arbetsplats. Vi arbetar med VFL (Visual Field Leadership) och det är ett viktigt verktyg bland många, avslutar Samuel Viik.

Läs också...