Pelarlösning med finess bär upp SCA huset i Mölndal

Att montera SCA:s nya huvudkontor mellan och ovanpå spårvagnar i trafik är en av Strängbetongs mer ovanliga utmaningar hittills. Att huset dessutom är runt, delvis vilar på bukettpelare och hade en kort projekteringstid gjorde utmaningen än större.

SCA:s kontor ligger mitt i Mölndal, strax söder om Göteborg. Där hade NCC fått tag på en tomt som man ville utnyttja maximalt.
Och det gjorde man! På en liten yta, över spårvagnsspår, byggde man cirka 30 000 kvm kontor och parkering i totalt sju plan.

Martin Johansson, affärsansvarig
på Strängbetong.

– Genom att vi kom in i projektet tidigt kunde vi vara med och ta fram konstruktiva lösningar som minskade både tidsåtgång och kostnader. Det berättar Martin Johansson som i sin roll som affärsansvarig höll i projektet från Strängbetongs sida.

Fasaderna på plan tre vilar på bukettpelarna.
Fasaderna på plan tre vilar på bukettpelarna.

Hösten 2013 kom Strängbetong med i projektet, upphandlingen skedde våren 2015 och vintern samma år – efter tio månaders montagetid – var stommen på plats och i november 2016 flyttade SCA in.

– Det var en väldigt snabb process för ett så komplicerat hus, i ett så svårt läge, fortsätter Martin Johansson. Tack vare ett nära samarbete med NCC, arkitekter och övriga inblandade kunde vi klara det. Vi arbetade också mycket proaktivt med riskanalyser där vi i ett tidigt skede fångade upp och löste de flesta utmaningarna.

Från början var huset tänkt att byggas med en stålstomme och håldäck. Strängbetong förordade dock bärande sandwichfasader med bärande väggar, och det var något kunden tidigt insåg var bästa lösningen med hänsyn till byggtid och logistik.
Bukettpelarna är en del av SCA-husets signum. Strängbetong framförde att man kunde spara in på kostnader genom att ändra dem till vertikala pelare, men det var viktigt för beställare och framför allt arkitekt att ha dem kvar. Det ledde dock till att stabilitetsberäkningar och anpassning till prefabproduktion blev mer komplexa. Fasaderna på plan tre vilar på bukettpelarna. Huset har också bärande enheter vid sidan av spåren samt balkar och fackverk som bär byggnaden över spåren.

– Huset fick en hel del speciallösningar, minns Martin Johansson, bland annat vad det gäller anslutningar och kopplingar mellan elementen för att få byggnaden tillräckligt stabil. Att huset är byggt över spårvagnsspår blev också styrande för hur huset skulle utformas.

Under byggnaden vänder spårvagnen vilket även skedde under byggtiden.

Under huset vänder nämligen Västtrafiks linje 2 och 4 i en vid cirkel. Under hela projektet fortsatte de att köra vagnarna utan några längre avbrott.

– Att stänga av linjerna var uteslutet, konstaterar Martin Johansson. Det hade påverkat för mycket av lokaltrafiken och blivit alldeles för kostsamt. Därför fick vi utföra vissa moment på natten.

När Martin Johansson nu tittar på byggnaden känner han sig nöjd och stolt.

– Det var mycket vi fick jobba oss igenom, men nu står det där och det har verkligen satt ett avtryck. Jag tror nästan alla i Göteborgsregionen känner till det nya SCA-huset i Mölndal!

Läs också...