Näringsministern får plan över hur vi ska uppnå klimatneutral betong

2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral. År 2030 ska denna betong finnas på marknaden. I samarbete med Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram en plan som överlämnas till näringsministern den 25 april.

Betongens klimatutmaning handlar till stor del – närmare bestämt till 90 % – om de koldioxidutsläpp som sker vid cementtillverkningen. Cement används som bindemedel för betong. Därför är införande av så kallad koldioxidlagring och koldioxidanvändning (CCS och CCU) inom cementindustrin nödvändig för att uppnå visionen om klimatneutral betong till 2045.

Betong med upp till 30 % lägre klimatpåverkan finns tillgänglig på marknaden redan idag. Minskningen har skett genom användning av nya cementsorter, betong med lägre andel cement, alternativa bindemedel och klimatoptimering genom design.

– Redan idag kan beslutsfattare göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar, säger Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.

– Den stora utmaningen är att få CCS och CCU i storskalig användning. Tekniksprånget kräver omfattande investeringar och det behövs politisk ansvarstagande och ekonomiska satsningar, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa.

– Genom att ta tillvara innovation och visa ledarskap kan Sveriges konkurrenskraft stärkas, samtidigt som vi löser klimatutmaningarna.

–  Sverige har behov av många nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Dessa framtidsinvesteringar är omöjliga att genomföra utan betong, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta. Därför är det viktigt att betong blir klimatneutral. Den här planen är en viktig milstolpe för att nå klimatneutral betong 2045.

Mer information

Om Svensk Betong

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Läs mer här.

Om Betonginitiativet

Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045. Läs mer här.

Läs också...