Prefabbetong bär upp Malmös nya landmärke

Strängbetongs projektledare Jacob Wennergren är på Malmö Living

Malmö Living är inte bara det senaste tillskottet i stadens skyline, utan också ett exempel på prefabbetongens styrka i centrala lägen. Den höga, långsmala byggnaden har snabbt och med minimala störningar för omgivningen kommit på plats på en begränsad yta mitt i Malmö.

Malmö Living är det första bostadshuset i Malmös nya, framväxande kvarter Södra Nyhamnen. Med en höjd på nästan 60 meter är det dessutom stadens tredje högsta bostadshus efter de befintliga landmärkena Kronprinsen och Turning Torso.

Strängbetong_Malmö Living
Malmö Living har 19 våningar utvändigt och 20 våningar invändigt, eftersom det har inrättats en specialvåning för cyklar. .

Det blir extra tydligt på den tjugonde och översta våningen, som består av en enda lägenhet med 360 graders vy över staden och dess omgivningar. Från takterrassen kan man med blicken följa den västskånska kustlinjen norrut och även se den danska kusten breda ut sig på andra sidan sundet.

Det känns nästan som om det 98 meter höga tornet på Sankt Petri kyrka måste sträcka lite extra på sig för att visa vilken byggnad som trots allt är närmast himlen.

Prefabbetong fördelaktigt för liten byggyta i centralt läge

Malmö Living har i sig själv formen av ett torn: en långsmal huskropp som strävar mot skyn, för det är ingen stor tomt byggherren Veidekke har haft till sitt förfogande.

Dessutom har tillgången till de omgivande ytorna varit begränsad under byggtiden. Huset har uppförts mitt inne i en myllrande stad, precis bredvid Centralstationen. Då går det varken att breda ut sig hur mycket som helst eller låta projektet dra ut på tiden.

Därtill har ett annat bygge bokstavligt talat pågått vägg i vägg: Jernhusens nya kontorsbyggnad Foajén.

Ställd inför utmaningarna framstod prefabbetong tidigt som den bästa lösningen.

– Det centrala läget med den väldigt lilla byggytan tillsammans med tidsaspekten är de faktorer som talar för prefabbetong. Så fort man bygger centralt i städer, om det så är i Malmö eller Stockholm, står man inför samma problematik, säger arkitekten Nisse Landén, delägare och vd på Jais Arkitekter.

Strängbetong_Malmö Living
Jacob Wennergren, Strängbetong, Niclas Rosén, projektchef på Veidekke Entreprenad och Nisse Landén, delägare och vd på Jais Arkitekter.

Tidigt samarbete med arkitekten en förutsättning

Strängbetong står bakom hela den grundläggande konstruktionen från stomme ända ut till fasad. Den sistnämnda utgörs av sandwichelement med ingjuten tegel och klinker, i vissa fall med båda materialen i ett och samma element.

Samarbetet med arkitekten startade redan under framtagningen av systemhandlingarna.

– Överlag gillar vi att få komma in tidigt, men här har det varit en förutsättning för att klara av att bygga huset, säger Strängbetongs projektledare Jacob Wennergren.

En avgörande fråga var hur ett så här högt och smalt hus i prefabbetong bärs på ett robust sätt. Lösningen blev ett betongkors i mitten av kärnan hela vägen upp i byggnaden. Nu står huset emot alla tänkbara krafter, från orkanvindar till påkörningar.

Olycksfritt på välplanerad byggarbetsplats

Hela byggprocessen har byggt på just-in-time-leveranser, noga samordnade med det parallella bygget av Foajén. Elementen i tomtgränsen har lyfts rakt ovanför den andra byggarbetsplatsen. Ett enkelt men effektivt system skapades för att upprätthålla säkerheten.

– Vi satte upp en flaggstång och när vi monterade i tomtgränsen hissade vi en röd flagga. Mellan klockan sex och elva på morgonen fick vi hålla på. Därefter fick vi jobba längre in i vårt hus, säger Niclas Rosén, projektchef på Veidekke Entreprenad.

Han beskriver Malmö Living som en harmonisk byggarbetsplats. Samarbetet mellan alla aktörer har flutit på smidigt och inte en enda olycka har inträffat.

Det senare kan inte minst tillskrivas det goda samarbetet med grannbygget. I montageskedet hölls samordningsmöten varje dag.

– Vi diskuterade dagen som varit och planerade inför nästa dag samt stämde av våra planerade transporter. Veidekke Eiendom och Jernhusen tog också in en arbetsmiljösamordnare som ett slags tredje part, som deltog på våra möten för att se så att vi tänkte rätt, säger Niclas Rosén.

Strängbetong_Malmö Living
Ett annat bygge har bokstavligt talat, pågått vägg i vägg. Hela byggprocessen har byggt på just-in-time-leveranser, noga samordnade med det parallella bygget av Foajén.

Utmaningar i konstruktionen krävde millimeterprecision

De största utmaningarna stod projekteringsfasen för. Jacob Wennergren nämner att det krävdes mycket planering för att lösa de utkragande balkongerna och övriga delar som sticker ut från fasaden.

Tegel inuti varenda fönstersmyg ser stilfullt ut men satte också konstruktörerna på prov. I många fall handlade det om millimeterprecision för att få tegelstenar och klinker på plats på ett tillfredsställande sätt över och under fönster, bredvid dörrar samt runt hörnor.

– Vi har kanske inte ritat varenda tegelsten, men det är inte långt därifrån. När det gäller klinkern har vi faktiskt ritat varje sten och varje fog. Vi har haft ett nära samarbete med arkitekten för att skapa något som både går att bygga och är trevligt att titta på, säger Jacob Wennergren.

Allt måste inte vara enkelt, menar Nisse Landén. En viss komplexitet krävs för att skapa ett hus som Malmö Living. Det är inte bara till för dem som bor i det, utan också för alla Malmöbor som kan gå förbi och se det.

Samtidigt måste det finnas en rimlighet i utmaningarna.

– Det är en avvägning. Därför är den här dialogen som vi har haft med Strängbetong och Veidekke så viktig, säger Nisse Landén.

Strängbetong_MalmöLiving
Den ljusa fasaden skapar en lätthet i byggnaden. Malmö Living domineras av tegel och keramik i främst ljusgula kulörer men har också inslag av grå klinker, stål och trä.

Ljus fasad skapar en lätthet i byggnaden

Fasaden domineras av tegel och keramik i främst ljusgula kulörer men har också inslag av grå klinker, stål och trä. Även råbetongen bryter igenom på sina ställen.

Materialen samspelar på ett effektivt sätt för att betona höjden. De ljusa färgerna skapar ett slankt intryck, i kontrast mot den lägre, bredare och mörkbruna grannbyggnaden.

– När man bygger så här högt känns det skönt att det inte blir en så tung byggnad, utan att man får en lätthet i den. Med keramiken vill vi skapa ett slags glimmer i fasaden. I ett visst ljus skimrar klinkern på ett fint sätt i kontrast till teglet, säger Nisse Landén.

I större delen av byggnaden ryms fem lägenheter per våningsplan, bortsett från de lägsta och högsta planen. I toppen trappas volymerna successivt av för att ge plats åt vidsträckta takterrasser för de övre lägenheterna.

– Den idén fanns beskriven redan i detaljplanen och ger huset en naturlig avslutning, säger Nisse Landén.

Montage utan byggnadsställningar och få mellanlager

I grunden är fasadelementen likadana. Samtidigt skiljer de sig åt på ytan. För en betraktare ska känslan vara ett vilt förband. Teglet ska upplevas som slumpmässigt lagt utan tydliga mönster. Det var inte helt lätt att lösa.

– Prefab bygger ju egentligen på upprepning, att få till en effektivitet och en rimlig process, men vi lyckades få fram den rätta känslan ändå. På fabriken är de stolta över att ha varit med och gjort det här, säger Jacob Wennergren.

På byggarbetsplatsen hade de åtta montörerna stor glädje av de noggranna förberedelserna. Prefabgraden var hög och hela bygget lades i princip från bil och upp, helt utan byggnadsställningar och med ytterst få mellanlager.

– Det har varit en fördel, eftersom inget har blivit liggande. Det är en utmaning i planeringen, men får man till det lönar det sig hela vägen. Vi har vunnit på det i andra änden, eftersom vi har haft väldigt få skador från montage i fasaden, säger Jacob Wennergren.

Byggtakten var ungefär ett våningsplan per vecka. Lite längre tid krävdes på de nedersta och översta planen, som hade fler speciallösningar.

– Trots allt är det väldigt fin upprepning i det här huset. Från plan 7 till 16 ser våningsplanen precis likadana ut. Det gav oss ett lugn på mitten, där vi kunde hämta andan. Vi lärde oss strukturen och slapp känna stress. Där har vi verkligen haft nytta av prefabens styrka, säger Jacob Wennergren.

Strängbetong Malmö Living
Malmö Living, just nu Malmös tredje högsta byggnad, bjuder på finfin utsikt!

Malmö Living bidrar till omvälvande skifte i staden

Inflyttningen i de 86 bostadsrätterna pågår i etapper under hösten och ska vara fullbordad till lucia.

Försäljningen gick med rekordfart. Långt innan spaden ens hade satts i marken hade 3 000 personer anmält intresse. 900 av dessa kom till den VIP-kväll som våren 2017 hölls på det intilliggande nöjespalatset Slagthuset.

– Två månader senare var 75 procent av lägenheterna sålda. Vid årsskiftet 2017/2018 var det nästan slutsålt. Det var också då vi började bygga, säger Niclas Rosén.

Området som nu omvandlas till Södra Nyhamnen har länge varit lite av Malmös baksida. Folkströmmen från Centralstationen går i först hand i motsatt riktning.

Men med Västra hamnens framväxt och fortsatta utbyggnad, universitetets expansion samt satsningar som det nya konserthuset Malmö Live har Södra Nyhamnen plötsligt hamnat mitt i händelsernas centrum. Det är nära till allt: havet, butiker, kommunikationer, nöjen, arbetsplatser och utbildning.

Malmö Living är därför mer än ett tillskott i stadens skyline. Byggnaden är också ett första steg mot att förvandla den forna baksidan till ett nytt centrum, framhåller Nisse Landén.

– Stadskärnan kommer att vändas hitåt.

Visste du att: 

  • Malmö Living har 19 våningar utvändigt och 20 våningar invändigt, eftersom det har inrättats en specialvåning för cyklar.

  • Utöver att Malmö Living i ena änden sitter samman med kontorsbyggnaden Foajén har alla lägenhetsinnehavarna tillgång till en stor terrass på grannbyggnadens tak. Det betyder att bostadshuset har en innergård på sin åttonde våning.

Mer information

4 fördelar med prefabbetong i centrala lägen

Snabbhet: Prefabkonstruktioner monteras under en relativt begränsad tidsperiod, vilket gör att huset snabbt kommer på plats med färre störningar för omgivningen som följd.

Smidighet: Montaget kan med hjälp av just-in-time-leveranser göras på en begränsad yta med ett minimalt behov av mellanlager. I centrala lägen med ofta små byggytor och stort behov av framkomlighet är detta en stor fördel.

Stabilitet: Små tomter i innerstaden kan kräva att byggnaderna snarare växer på höjden än breder ut sig på längden, inte minst vid förtätning av en befintlig stadskärna. Prefabbetong är ett starkt material som skapar robusta höga byggnader.

Förhandslösningar: De utmaningar som konstruktionen ställs inför kan lösas i projekteringen och på fabriken, vilket gör att montörerna inte behöver ställas inför kniviga utmaningar på plats. Det bidrar till den snabba och smidiga byggprocessen.

Läs också...